Hur avsäger man sitt arv?

2020-06-11 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej Lawline! Jag såg att ni har svarat på frågan om hurvida ett barn kan avsäga sig sitt arv från sina föräldrar, men vad jag vill veta är hur jag bör gå till väga? Finns det officiella dokument man behöver signera eller ska man skriva ett eget avsägande? Behöver dessa papper granskas av någon och stämplas för att vara officiella i så fall?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (förkortas ÄB).

De krav som ställs på den som vill avsäga sig sitt arv är att det sker skriftligen och till arvlåtaren, dvs. den du ärver (17 kap. 2 § första stycket ÄB). Utöver kravet på skriftlighet finns inga direkta formkrav på dokumentet som sådant men jag skulle rekommendera att skriva avsägandet så klart och tydligt som möjligt. Därutöver rekommenderar jag dig ur bevishänseende givetvis att skriva under avsägandet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (307)
2020-09-15 Hur avskriver jag mig arvsrätt från en förälder?
2020-09-13 Undvika att arv blir föremål för utmätning
2020-08-31 Vad skriver jag i bouppteckning vid arvsavsägelse?
2020-08-31 Kan man förhindra att ens barnbarn ärver istället för den avlidne bröstarvingens make/maka?

Alla besvarade frågor (84351)