Hur avhyses hyresgäst efter hyresavtalets upphörande?

2020-04-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag har hyrt ut mitt radhus nu i över 1 år. Vi har haft ett kontrakt skrivet mellan oss där vi har 2 mån uppsägning åt båda håll. Nu har kontraktet löpt ut och inget nytt har upprättats.De har fått möjlighet att köpa huset , men de har nu vägrat flytta ut eller köpa huset.Hur gör jag för att få ut dom från radhuset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar både reglerna om hyra i 12 kap. jordabalken samt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Hur avslutas ett tidsbestämt hyresavtal?

Innan jag går in på frågan om vad du bör göra för att avhysa hyresgästerna ur ditt radhus kan det vara bra att klargöra hur hyresförhållandet mellan dig och hyresgästen avslutas på rätt sätt. Ett tidsbestämt hyresavtal (som jag förmodar att ni har haft) upphör att gälla vid avtalstidens utgång om inte annat har avtalats (se 12 kap. 3 § 2 st. jordabalken). Om hyresförhållandet däremot har löpt i mer än nio månader ska avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla. I ditt fall ska du alltså ha sagt upp avtalet i och med att ert hyresförhållande löpt i mer än nio månader för att avtalet ska upphöra att gälla.

Ett hyresavtal, som är ingånget för bestämd tid, anses nämligen vara förlängt på obestämd tid om avtalet saknar bestämmelser om verkan av utebliven uppsägning och inte sägs upp till hyrestidens utgång trots att uppsägning skall ske. Detta innebär alltså att ert hyresavtal förlängts på obestämd tid och har inte upphört att gälla om du inte har sagt upp ert hyresavtal.

Uppsägningen ska ha skett senast tre månader i förväg i ditt fall eftersom att hyrestiden har varit längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet (se 12 kap. 4 § 2 st. jordabalken).

Hur avhyses en hyresgäst?

När en hyresgäst vägrar att flytta från en hyresrätt efter att hyresavtalet har upphört att gälla har hyresvärden möjlighet att ansöka om vanlig handräckning hos kronofogden (se 3 § BfL). Om kronofogden meddelar ett utslag (beslut) i enlighet med din ansökan kommer du att få hjälp med att avhysa hyresgästen. Läs mer om förfarandet kring ansökan om vanlig handräckning här.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91308)