FrågaSKATTERÄTTÖvrigt23/08/2021

Hur avgörs marknadsvärde?

2 av mina barnbarn har efter sin mor ärvt ett hus - hälften var. Huset skall säljas. När det sedan skall deklareras vad räknas då som "inköpspris/marknadsvärde". Vid arvet så blev huset värderat är det det

beloppet som gäller?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken summa som ska används som marknadsvärde vid en deklaration av försäljning av ett hus och på vilken grund. För att besvara denna fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen (IL).

I inkomstskattelagen finns en definition av begreppet marknadsvärde som används i skattemässiga sammanhang. Enligt denna definition är marknadsvärdet det pris som säljaren skulle fått om tillgången bjudits ut på marknaden (61 kap. 2 § IL). Detta är det pris som uppskattas vid en värdering av en fastighet, så om värderingen är gjord i närtid och därmed stämmer med dagens marknad så är den värderingen troligtvis en bra måttstock för marknadsvärdet. Skulle värderingen däremot vara gammal så kan det vara så att värderingen inte är att likställa med marknadsvärdet. Däremot ska det värdet som deklareras vara det värde som huset sålts för, så om huset säljs för ett värde som över- eller understiger det värderade marknadsvärdet så ska den ersättningen deklareras.

Har du kompletterande frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Linn GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”