Hur återkallar man en framtidsfullmakt?

2021-05-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Med anl av återkallande av framtidsfullmakt skriver ni ...vidtar andra särskilda åtgärder. Vilka åtgärder då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag är inte helt säker på vad rådgivaren i det svar du läst avsåg med "vidtar andra särskilda åtgärder". Jag vet inte heller vilket svar som det står så i, varför jag inte kan försöka utläsa vad rådgivaren avsett.

Jag kommer därmed förklara hur återkallande av framtidsfullmakt görs, för att förhoppningsvis kunna ge dig någon vägledning i vad rådgivaren kan ha menat.

Återkallande av framtidsfullmakt

Där är i lagen om framtidsfullmakter som det regleras hur en återkallelse av en framtidsfullmakt ska göras (8 § lag om framtidsfullmakt). I paragrafen hänvisas till avtalslagen beträffande just återkallelse av framtidsfullmakt.

Det innebär att framtidsfullmakter återkallas genom att fullmaktsgivaren återtar eller låter förstöra fullmaktshandlingen (16 § första stycket avtalslagen). Fullmaktshavaren är skyldig att på fullmaktsgivarens begäran lämna tillbaka framtidsfullmakten (16 § andra stycket avtalslagen).

I återkallelse innefattas också en möjlighet att förklara framtidsfullmakten kraftlös enligt det särskilda förfarande som regleras i 17 § andra stycket avtalslagen.

Fullmaktsgivaren blir inte heller bunden av fullmaktshavarens rättshandlingar om fullmaktsgivaren uppmanar fullmaktshavaren att inte använda fullmakten och tredje man känner till eller borde känna till detta (20 § avtalslagen).

Troligtvis var det dessa olika sätt som man kan återkalla framtidsfullmakten på som rådgivaren menat. Hoppas du har fått lite tydlighet i svaret. Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1404)
2021-06-16 Skillnad ordinär fullmakt och framtidsfullmakt
2021-06-11 Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga?
2021-06-09 Kan helsyskon bevittna en framtidsfullmakt?
2021-06-07 Vilka regler gäller för de försäkringar man har?

Alla besvarade frågor (93145)