Hur återfår jag förlorade pengar när körskola gått i konkurs?

2021-03-09 i Konkurs
FRÅGA
Körskoleföretag gått i konkurs i år , där jag köpte paket och har 4 inneliggande lektioner. Hur återfår jag de förlorade pengar/ lektioner. Företaget är ej kontaktbar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Oprioriterad fordran i konkursen

Du har en oprioriterad fordran på konkursboet. Fordringar i en konkurs som inte är förenade med förmånsrätt blir oprioriterade (18 § FRL). Därmed kommer du endast att få betalt om det skulle finnas pengar kvar i konkursboet efter att fordringsägare med särskild eller allmän förmånsrätt fått betalt. Då det sällan finns tillräckligt med pengar i konkursboet för alla fordringsägare finns det en stor risk att du inte kommer att få betalt för din fordran.

Vad kan du göra?

Jag rekommenderar dig att kontakta Kronofogden för att få information om vem som sköter förvaltningen av konkursboet (konkursförvaltaren). Du kan därefter kontakta konkursförvaltaren för att informera om att du har en fordran på körskolan. Om du får utdelning i konkursen kommer du att meddelas om det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?