Hur åstadkommer jag fullgörelse av en betalning?

2020-06-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har ett medgivande av min syster via mejl att hon ska betala mig i två omgångar. 100,000 år 2018, som är betalt och sedan 60.000 kr senast den 28 feb. 2019. Jag har nu påmint henne om vid flera tillfällen via mejl om den sista betalningen, men hon svarar inte. Hur ser det juridiska ut? Hon har skrivit och bekräftat den 28 feb 2018 att hon för över pengar som vi kommit överens om. Hur ska jag gå vidare ?Bästa hälsningar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Er överenskommelse är bindande och du kan rättsligt ta frågan vidare på två sätt. Antingen genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, eller ansöka om stämning hos tingsrätten. Nedan går jag övergripande igenom vad som gäller för de båda.

Överenskommelsen över mejl är bindande

I Sverige gäller avtalsfrihet. Ett avtal föreligger när två parter kommit överens om ömsesidiga eller ensidiga prestationer (1 § avtalslagen). Om inget annat står särskilt föreskrivet i lag finns det heller inga hinder för hur avtal kan slutas, alltså muntligen, skriftligen eller via mejl.

Har ni över mejl kommit överens om att din syster ska betala en viss summa till dig vid ett visst datum är detta bindande. Din syster ska alltså betala dessa 60 000 kr. Avtal ska hållas och er överenskommelse över mejl kan därför ligga till grund för att på rättslig väg ta saken vidare.

Ansök i första hand om betalningsföreläggande

I första hand rekommenderar jag att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Detta för att denna process är betydligt billigare och går snabbare än att ansöka om stämning hos tingsrätten.

Har man en förfallen penningfordran (sista betalningsdag har passerat) kan Kronofogdemyndigheten ålägga den betalningsskyldige (gäldenären) att betala (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Får du rätt i frågan får du en så kalla exekutionstitel. Detta innebär att Kronofogdemyndigheten kan vidta verkställighetsåtgärder mot din syster för att säkra betalningen, genom t ex utmätning av din systers egendom (3 kap 1 § 1 st 8 p och 4 kap 1 § utsökningsbalken).

Sällan behöver det dock gå så långt. Om Kronofogdemyndigheten tar upp din ansökan om betalningsföreläggande kommer din syster direkt föreläggas att yttra sig i ärendet. Detta föreläggande räcker i många fall för att gäldenären frivilligt ska fullgöra sin betalningsskyldighet.

Det går enkelt att göra ansökan om betalningsföreläggande genom Kronofogdemyndighetens websida. Du kan också få hjälp med ansökan genom att kontakta oss på info@lawline.se.

Nästa steg är att ansöka om stämning hos tingsrätten

Skulle din syster invända mot betalningsföreläggandet måste ansökan om fullgörelse av betalning lämnas till tingsrätten (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Du kan givetvis också direkt ansöka om stämning hos tingsrätten utan att i första hand gå genom Kronofogdemyndigheten (13 kap 1 § rättegångsbalken). Detta kan dock bli dyrt och dra ut på tiden, varför jag verkligen rekommenderar att i första hand ansöka om betalningsföreläggande.

För att väcka talan om fullgörelse hos tingsrätten krävs återigen att du har en förfallen fordran (13 kap 1 § rättegångsbalken). Vinner du målet får du återigen en exekutionstitel och Kronofogdemyndigheten kan vidta verkställighetsåtgärder.

Vill du väcka talan i tingsrätten krävs att du lämnar in en stämningsansökan (13 kap 4 § och 42 kap 1 § rättegångsbalken). En stämningsansökan måste vidare innehålla (42 kap 2 § rättegångsbalken):

1. ett bestämt yrkande,
2. en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet,
3. uppgift om vilka bevis som ska åberopas och vad dessa bevis ska bevisa, samt
4. uppgifter om vad som gör rätten behörig att pröva frågan.

Att utforma en korrekt stämningsansökan är viktigt, och att föra talan i tingsrätten kan därtill ta tid och det finns mycket att hålla koll på. Därför skulle jag rekommendera att du tar hjälp av en jurist om du avser att ansöka om stämning hos tingsrätten. Vill du boka tid med en jurist kan du göra det hos oss på Lawline på https://lawline.se/boka eller kontakta oss på info@lawline.se om du har fler frågor kring detta.

Sammanfattning

Först och främst bör du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten då detta är billigare och går snabbare. Annars kan du ansöka om stämning hos tingsrätten för att inleda rättegång och få saken avgjord genom dom. Att föra talan i tingsrätten tar dock tid och kan bli dyrt.

Det blev en ganska omfattande framställning men jag hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Erik Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1093)
2020-11-30 Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom

Alla besvarade frågor (86825)