Hur ärver jag och min man varandra?

2017-09-17 i Make
FRÅGA
Jag är gift med en man(enda barnet) som äger enskild egendom, en gård värd ca 5 miljoner. Hans enda barn är avlidet. Jag har en sommarstuga som jag står som enda ägare till och en bil. Idag lever hans mamma. Jag har 3 barn sedan tidigare.Hur ärver jag om han går bort först och hans mamma sedan? Hur ärver han om jag går bort först.Vi har tänkt skriva testamente så att mina barn ärver honom om jag går bort först. Bra idé?Är det bäst att skriva där att arvet är enskild egendom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Oavsett vem av dig och din man som går bort först ska en bodelning göras där all er egendom delas upp mellan er (Äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §). I bodelningen ska all er egendom som är giftorättsgods ingå, d.v.s. all egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 10 kap. 1 § och 7 kap. 1-2 §). Din mans gård ska alltså inte ingå i bodelningen. Din sommarstuga och bil ska däremot ingå trots att du är ensam ägare, förutsatt att inte dessa också är enskild egendom. Det sammanlagda giftorättsgodset ska sedan delas lika mellan er två (ÄktB 11 kap. 3 §).

1. Hur ärver jag om min man går bort först?
Din mans halva av egendomen från bodelningen och hans enskilda egendom (gården) utgör hans kvarlåtenskap, alltså arvet efter honom. Denna egendom ska tilldelas hans arvingar. Då hans enda barn är avlidet och det inte framgår att han har några barnbarn, har hans mamma rätt till hela arvet om hon då fortfarande är vid liv (Ärvdabalken (ÄB) 2 kap. 2 §).

Just eftersom din man är gift med dig, har du däremot rätt till hela arvet efter honom i s.k. makesarv (ÄB 3 kap. 1 §). Du ärver alltså mammans arvslott med ett slags försteg. Mamman får rätt till efterarv vilket innebär att hon får ut arvet när även du gått bort (ÄB 3 kap. 2 §). Du får fri förfoganderätt till arvet och får använda egendomen men inte testamentera bort den.

Testamente
Om din man vill att du ärver allt efter honom med full äganderätt kan han skriva detta i ett testamente och all hans egendom blir då din egen. Mamman blir i så fall arvslös efter din man och får inte ut något när du går bort.

2. Hur ärver min man om jag går bort först?
Precis som gällande din man så utgör din halva av egendomen från bodelningen din kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen ska tilldelas arvingarna, vilket i ditt fall är dina tre barn (ÄB 2 kap. 1 §). Eftersom barnen endast är dina, och inte din mans (s.k. särkullsbarn) har din man inte rätt till försteg i arvet (så som du har före hans mamma). Dina barn har rätt att direkt få ut arvet efter dig och delar lika, 1/3 av arvet var. Om barnen vill kan de däremot avstå från arvet till förmån för din man och din man får i så fall fri förfoganderätt över arvet (ÄB 3 kap. 9 §). Barnen får rätt till efterarv och får ut arvet när även din man gått bort.

Testamente
Ni kan i ett testamente skriva att ni vill att barnen inte får ut arvet efter dig direkt utan att det först ska gå till din man. Detta får samma verkan som om barnen som ovan nämnt avstår från arvet till förmån för din man. En fördel med att skriva detta i ett testamente är att barnen blir fullt medvetna om att det är detta ni vill.

Oavsett vad som står i ett testamente, så är dina barn dina bröstarvingar och har därför rätt till sin laglott. Det innebär att barnen direkt vid din bortgång kan kräva ut sin laglott om de vill, trots testamentet. Laglotten motsvarar halva arvslotten och testamentet försäkrar därför endast att 50 % av ditt arv går till din man (ÄB 7 kap. 1 §). Ytterligare en fördel med testamentet är dock att barnen nu måste agera för att kräva ut sin laglott, men accepterar de testamentet så ärver din man i enlighet med det. Finns inget testamente får däremot barnen automatiskt hela sin arvslott direkt.

Att skriva i testamentet att arvet ska vara enskild egendom saknar betydelse just i arvssituationen. Enskild egendom har endast betydelse när personen som ärvt egendomen ska bodela. Om dina barn ärver något som ska vara enskild egendom, ska egendomen alltså inte ingå i en bodelning mellan barnet och dennes make/maka.

Sammanfattning:
1. Om din man går bort först ärver du all hans egendom med fri förfoganderätt. När även du går bort ska hans mamma få arvet. Din man kan skriva testamente om att du ska ärva allt med full äganderätt och i så fall får hans mamma inget i arv.
2. Om du går bort först ärver dina barn 1/3 var av din egendom. Barnen kan avstå från arvet till förmån för din man och får i så fall ut arvet när han går bort. Du kan skriva testamente om att din man ska ärva efter dig med fri förfoganderätt, men barnen har ändå rätt att direkt kräva ut sin laglott.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (478)
2021-07-27 Ärver efterlevande make innan Särkullbarn?
2021-07-25 Ärver efterlevande make eller gemensamma barn först?
2021-07-02 Vem ärver egendom - efterlevande make eller bröstarvingar?
2021-06-28 Skall den överlevandes konto räknas in i dödsboet vid en eventuell bortgång?

Alla besvarade frågor (94603)