Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas

2020-09-28 i Make
FRÅGA
Hej,En fråga om arv:Person A har två barn, ett stort hus men inga större ekonomiska tillgångar.Person B har stora ekonomiska tillgångar (bankkonto), inga barn, inga fasta tillgångar.A+B gifter sig, inget äktenskapsförord.Person A avlider.Nu till frågan;Har jag förstått det rätt att det totala arvet från A räknas som A's hus+ B's bankkonto?Dvs makarnas totala tillgångar räknas sammanlagt innan uppdelning mellan B och särkullbarnen?Var går gränsen för vad som räknas som enskild egendom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det korta svaret är att du i princip har förstått situationen på rätt sätt. Nedan går jag igenom hur jag tolkar din fråga och vilka rättsregler som aktualiseras.


Var går gränsen för enskild egendom?

Eftersom A och B är gifta är huvudregeln enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) att all egendom räknas som giftorättsgods. Undantaget till detta är om A eller B har någon enskild egendom enligt 7 kap 2 § ÄktB. Egendom kan göras till enskild genom äktenskapsförord, genom att någon av makarna fått egendom genom gåva, arv eller testamente med villkor om att den ska vara makens enskilda egendom eller genom att ena maken erhållit egendom genom förmånstagarförordnande för vissa försäkringar. Det finns således ingen "gräns" för vad man får och inte får göra till enskild egendom, det beror på vad makarna kommit överens om i äktenskapsförord eller vad den som gett gåva, arv eller testamente har förordnat. I ditt fall skriver du att inget äktenskapsförord finns, vilket gör att det ligger närmast tillhands att utgå från att A och B:s egendom i sin helhet utgörs av giftorättsgods.


Räknas det totala arvet från A:s hus + B:s bankkonto?

När A dör ska en bodelning göras innan arvsskifte kan ske, detta följer av 23 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). All egendom som är giftorättsgods ingår i bodelningen enligt 9 kap 1 § ÄktB och 10 kap 1 § ÄktB. Makarna får från giftorättsgodset göra avdrag från eventuella skulder (11 kap 2 § ÄktB) och det kvarvarande värdet läggs ihop och delas sedan lika mellan makarna enligt 11 kap 3 § ÄktB. När detta är gjort kommer A:s dödsbo alltså äga 50% av de totala egendomarna och B äga 50%. A:s barn är bröstarvingar enligt 2 kap 1 § ÄB och eftersom dessa är särkullbarn har dem rätt att direkt få ut sin arvslott (3 kap 1 § ÄB) vilket är A:s totala egendom efter att bodelning skett, i detta fall 50% av det totala giftorättsgodset.

För att göra det lite enklare att förstå gör jag ett fiktivt räkneexempel, jag bortser här från eventuella skulder:

Tillgångar A = hus 1 000 000 kr.

Tillgångar B = bankkonto 2 000 000 kr.

Tillgångar A och tillgångar B läggs samman = 3 000 000 kr.

Detta delas mellan A och B = 1 500 000 kr. var

A:s barn ärver då 1 500 000 kr och B får behålla 1 500 000 kr. I detta exempel skulle det i teorin innebära att huset tillfaller särkullbarnen samt att dessa får 500 000 kr av B.

Jag hoppas att detta var svar på dina frågor, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (463)
2021-03-27 Om min man skulle avlida, kommer hans barn kunna få en del av mitt arv från min mor?
2021-03-20 Makas rätt till arv trots avliden make
2021-03-18 Makes arvsrätt, efterarv och särkullbarn
2021-03-08 Vad ingår i dödsboet?

Alla besvarade frågor (91133)