Hur ansöker jag om förstörelse av uppgift i journal?

2020-05-03 i Myndigheter
FRÅGA
Jag vill få mina journaler borttagna ur systemet finns det något som jag kan bestämma med hjälp av gdpr?Har saker jag inte vill ha på journalerna som är ifrån barndom
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga regleras främst av patientdatalagen.

Förstörande av patientjournal

På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal får Inspektionen för vård och omsorg (IVO) besluta att journalen helt eller delvis ska förstöras. Förutsättningarna för detta är att:

1. Godtagbara skäl anförs för ansökan,

2. patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och

3. det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen (8 kap. 4 § patientdatalagen).

Detta är ett relativt högt ställt krav, varför myndigheten är restriktiv med beviljandet av denna typ av förfrågan. I det fall att du skulle få avslag på din ansökan till IVO så kan du överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol (10 kap. 2 § patientdatalagen).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (372)
2020-11-26 Myndighetsbeslut eller felaktig information?
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd
2020-10-24 Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?

Alla besvarade frågor (86692)