Hur ansöker jag om ersättning för felaktigt frihetsberövande?

FRÅGA
Hejsan, jag blev misstänkt för människorov och grov misshandel och blev arresterad, jag satt mer än 2 dygn i arresten och seden släppte de mig. Jag missade 2 arbetsdagar pga detta och mår inte längre bra pga detta var rena rama skämtet då jag inte ens var i närheten av brottetsplatsen vid den tidpunkten. Ärendet är nedlagt och jag är inte längre misstänkt. Jag skulle vilja begära skadestånd och kränkningsersättning men vet inte riktigt hur mycket man kan begära och hur man går tillväga. Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om ersättning till den som varit frihetsberövad finns i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

Den som varit anhållen minst 24 timmar i sträck kan ansöka om ersättning när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts eller när vederbörande frikänts efter eventuell rättegång (2 §). Ersättning lämnas för lidande, utgifter och förlorad arbetsinkomst (7 §).

Ersättning för lidande

Med ersättning för lidande avses bl.a. känslor av oro och maktlöshet som ett frihetsberövande antas innebära. Ersättningens storlek bestäms med utgångspunkt i hur länge du varit frihetsberövad. Du behöver som sökande inte själv inge någon utredning för att få ersättning för lidande. Ersättningen för lidande bestäms enligt praxis till 30.000kr / månad för den första månaden, dvs ca 1.000kr / dygn. Vissa omständigheter kan medföra en förhöjd ersättning, t.ex. om misstankarna avsett ett särskilt allvarligt brott eller om den frihetsberövade är mellan 15-18 år gammal.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår endast för de dagar som frihetsberövande pågått. Du måste som sökande själv visa att du gått miste om inkomst de dagar du var frihetsberövad. Du kan visa hur mycket du förlorat genom att t.ex. inlämna ett intyg från din arbetsgivare.

Du kan även begära ersättning för vissa utgifter du haft, t.ex. resa från arresten till hemmet. Tänk på att även sådana utgifter måste styrkas, med t.ex. kvitto.

Du ansöker om ersättning hos Justitiekanslern. På Justitiekanslerns hemsida kan du ladda hem blankett och fylla i för att ansöka om ersättning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitiekanslern (JK) (28)
2021-08-18 Hur får man upprättelse när man suttit oskyldigt anhållen?
2021-06-30 Rätt till ersättning på grund av häktning?
2020-12-03 Hur lång är preskriptionstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?
2020-12-02 För hur lång tid tillbaka kan man anmäla till justitiekanslern?

Alla besvarade frågor (97717)