Hur ansöker jag om att sälja fastigheten utan min makas tillstånd?

2019-04-25 i Fastighet
FRÅGA
Hej, jag försöker sälja mitt hus som jag är 100% ägare av, har alla lån skrivna på mig , jag hade denna fastighet när jag gifte mig som varade i ett år ungefär, mitt ex har aldrig varit skriven på denna adress utan på hennes lägenhet under hela perioden vi va tillsammans, hon har aldrig stått som ägare av fastigheten, hon har aldrig stått på lånen , hon har aldrig betalt på lånen på fastigheten. Jag har ett sms som visar att hon inte vill ha pengar eller något från fastigheten. Jag har försökt få en bodelning med henne givit förslag på hur bodelningen kan se ut , men jag får inga svar förutom att jag ska skicka detta till hennes advokat, som jag gjort och får svar av att advokaten inte representerar exet i en bodelning, hållt på nu i fyra månader, tingsrätten säger att jag kan ansöka om att få beslut på att jag får sälja huset utan exets medgivande eller en bodelning. Hur ska en sån ansökan se ut ?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga

Makars gemensamma bostad

Vad som är makars gemensamma bostad har inte att göra med faktiskt bosättning, utan med avsikt (Äktenskapsbalk 7 kap 4 § 1 punkt). Om tanken var att ditt hus skulle bli er gemensamma bostad så räknas den som gemensam bostad. Vem som köpt eller betalar för bostaden spelar ingen roll när man bedömer om bostaden är er gemensamma bostad. Om det aldrig fanns några planer på att ni skulle bo i ditt hus, och ni heller aldrig bodde där tillsammans, så är huset inte en gemensam bostad.

Ansökan om att sälja utan medgivande

En make får inte utan den andra makens samtycke sälja den gemensamma bostaden (Äktenskapsbalk 7 kap 5 § 1 punkt). Samtycket från den andra maken ska vara skriftligt (Äktenskapsbalk 7 kap 5 § 3:dje stycket). Om samtycke saknas kan domstolen besluta att tillåta åtgärden i alla fall (Äktenskapsbalk 7 kap 8 §).

Hur ska en ansökan se ut?

En ansökan ska vara skriftlig (4 § Lag om domstolsärenden). Den ska innehålla namn, personnummer, adress och telefonnummer till dig och din före detta maka (5 § Lag om domstolsärenden). En ansökan ska också innehålla uppgifter om vad som yrkas (vad du vill ska hända, i ditt fall att du vill ha tillstånd att sälja huset), och omständigheter och bevisning som du åberopar som stöd (6 § Lag om domstolsärenden). I ditt fall att du har försökt inhämta samtycke men att du inte har fått något sådant. Du hade också kunnat yrka på att ditt hus inte är gemensam bostad(om du anser att så är fallet med hänsyn till det jag skrivit tidigare), och att du vill att det ska fastställas så att du kan sälja huset på egen hand.

Du kan få hjälp

Domstolar är myndigheter och har därför en serviceskyldighet (6 § Förvaltningslag) som innebär att dom är skyldiga att hjälpa dig med dina frågor om du tycker att det är svårt att skriva ihop din ansökan. Domstolen har också en skyldighet att vara tillgänglig så att du kan nå dom med dina frågor (7 § Förvaltningslag).

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (454)
2020-02-09 Hävning av fastighetsköp (dröjsmål med betalning)
2020-01-31 Finns det något schablonvärde för fastigheter då man inte vet anskaffningsvärdet?
2020-01-19 Försäljning av samägd egendom
2019-12-28 Muntligt grannmedgivandes giltighet mot ny ägare

Alla besvarade frågor (77172)