Hur annullera ett samägandeavtal?

2021-04-11 i Samägandeavtal
FRÅGA
hur annulera samägandeavtal av bil. Skriva på avtalet att detta härmed annuleras med underskrift av båda makarna eller bara riva avtalet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 § Samägandelagen krävs det samtycke från samtliga samägare för att vidta åtgärder, så också för att riva upp avtalet.

Är det endast en av er som vill säga upp avtalet krävs det att den personen överlämnar sin del av ägandet till den andra samägaren, som i ovan fall gör att äganderätten helt tillfaller den nästa personen.

Vill ni båda säga upp samägandeavtalet måste ni avyttra egendomen för att på så sätt förlora äganderätten. Det kan göras på precis vilket sätt ni behagar, då ett samägandeavtal har samma civilrättsliga status som ett vanligt avtal, med den skillnaden att ägandet delas på flera personer. Civilrättsliga avtal som ovan är inte förenade med något formkrav, vare sig för ingående eller uppsägning.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (587)
2021-05-05 Hur sker kostnadsfördelningen vid samägande?
2021-05-03 Hur annullerar man ett samäganderättsavtal?
2021-04-30 Samäganderätt av katter och godtrosförvärv
2021-04-30 Betala ränta och amorteringar på sambons lägenhetslån?

Alla besvarade frågor (92148)