FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt31/05/2022

Hur anmäler jag missnöje med en advokat till Advokatsamfundet?

Hej! Min partner kontaktade en advokat gällande bodelning med sitt ex. Vi träffade advokaten i början av december och förklarade situationen som är problematisk. Advokaten svarade att det nog inte skulle vara några problem och sedan gick tiden. Efter en månad undrade vi hur det gick, då svarade hon inte och vi kontaktade henne igen varpå hon (via sms) svarade att hon hade mailat. Det gick några dagar och det kom inget mail och vi skickade ett nytt sms och hon påstod att hon haft fel mailadress. Åter igen väntan och i februari ringde hon undertecknad och bad om ursäkt och berättade att hon haft privata problem men att det nu var löst. Det kom ett mail till min särbo för godkännande, sedan gick tiden och vi försökte ringa några gånger utan svar eller återkoppling. Så småningom svarade advokaten på ett sms att hon inte hört något från min pojkväns ex men att ”Postnord inte alltid är pålitligt” och hon skulle skicka ett nytt brev. Vi har båda försökt att nå henne efter det, hon har lovat att ringa upp men har inte gjort det. För drygt en vecka sedan skrev jag att det här känns oseriöst och att hon får tala om ifall hon inte vill ha det här ärendet varpå hon skrev att hon har lunginflammation. I går skrev jag till henne på nytt och hon svarade att hon skulle ringa i dag men det har hon inte gjort. Tilliten till henne är i stort sett borta nu och vi undrar hur vi går vidare. Kan vi anmäla henne till Advokatsamfundet? Hur lång tid ska ett sådant här ärende ta? Vänligen Sofi

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

En advokat ska iaktta god advokatsed, se 8 kap. RB samt "vägledande regler om god advokatsed" (Antagna och utfärdade av Advokatsamfundets styrelse) här.

Ett oredligt handlande kan leda till varning alternativt uteslutning vid allvarligare oredlighet. En advokats främsta skyldighet är att iaktta klientens intressen efter bästa förmåga. Advokaten måste vara fri och obunden till andra intressen än klientens. I det här fallet har er advokat, vad det verkar, varit i visst dröjsmål med behandlingen av ert ärende, samt uppträtt slarvigt i vissa situationer och inte tyckts ha tagit er på det allvar en klient bör tagas. Dock är det emellertid, med hänsyn till 8 kap. 7 § RB, inte anledning till uteslutning ur advokatsamfundet.

Då ni är missnöjda med er advokats arbete kan ni följa instruktionerna här.

Med vänlig hälsning, 

Martin CarlehedenRådgivare