Hur anmäler jag brott om arbetsgivaren inte vill lämna ut uppgifterna?

2020-12-06 i Förundersökning
FRÅGA
Hej jag har en person som jag anser misstänkt för brott och ska givetvis göra polisanmälan. Nu är det bara ett problem och det är det denna personen jobbar på en myndighet "icke polisen" och den misstänktes arbetsgivare vägrar att lämna ut uppgifter som namn etc. på den misstänkte personen och förhindrar mig därmed att kunna gör en polisanmälan då jag inte har namn eller andra uppgifter på den misstänkte.Hur gör man lämpligen nu och är det lagligt att på detta sätt skydda en för brott misstänkt person som idetta fallet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får arbetsgivaren skydda dessa uppgifter?

Då jag inte vet vad det är för brott det gäller, och inte heller vilken myndighet det handlar om, så är det svårt för mig att ge dig ett definitivt svar på denna fråga. Men beroende på vad det är för arbetsplats, så kan vissa uppgifter vara sekretessbelagda eller liknande som gör att arbetsgivaren inte kan lämna ut vissa typer av uppgifter till privatpersoner. Det är svårt för mig att säga om detta är okej, då jag inte vet vilken myndighet det rör sig om, men arbetsgivaren har en ganska långtgående rätt här, även om den må vara mer begränsad när det gäller allmänna myndigheter. En hel del uppgifter är offentliga vid allmänna myndigheter, men det finns regler i bland annat offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen som kan göra att vissa uppgifter inte kan lämnas ut till vem som helst.

Hur går du vidare?

Polisen har en skyldighet att inleda förundersökning om det finns anledning att anta att brott har begåtts (23 kap. 1§ rättegångsbalken). Jag rekommenderar dig att ändå polisanmäla vad som än har hänt, om det är så att du misstänker att brott har förövats. Du behöver i teorin inte veta vem som begått brottet för att kunna anmäla det till polisen, utan detta är en del av polisens jobb att utreda. Det underlättar såklart för deras arbete om du har bevis, underlag, meddelanden eller liknande som kan vara till polisens hjälp, men det är inget som krävs. Polisen har större befogenheter att begära ut uppgifter från arbetsgivare och andra myndigheter, så om du redogör för omständigheterna kring händelsen och hur du tror man kan ta redan på vem gärningspersonen är, så kan polisen göra egna utredningsåtgärder för att ta reda på vem gärningspersonen är. Du kan läsa mer om hur du anmäler brott på polisens hemsida. Om det inte är en nödsituation (då ska du ringa 112), så kan du anmäla brottet antingen via polisens hemsida, genom att ringa 114 14 eller genom att besöka din lokala polisstation.Om du inte kan få hjälp via polisen kan du återkomma till oss med mer specifika uppgifter så kan vi försöka hjälpa dig igen!

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (523)
2021-04-21 Kan jag förhålla mig passiv när jag fått begäran om skriftlig berättelse om vem som kört för fort inför fartkamera?
2021-04-13 Hur vet man om man blivit polisanmäld?
2021-04-13 Hur ser en komplettering av förundersökning ut?
2021-04-13 Vad gäller när 16-åring sätts i arresten?

Alla besvarade frågor (91363)