Hur ändrar man ett äktenskapsförord?

FRÅGA
Hej, måste jag skicka in nåt nytt till Skatteverket och betala för att återkalla/anullera ett äktenskapsförord? Gäller en stuga som jag vill att min man tar del av nu. Vi har särkullbarn. Min dotter är med på det. Hur gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om hur man gör egendom som genom äktenskapsförord gjorts till den ena makens enskilda egendom till giftorättsgods igen.

Det är inte möjligt att ändra i ett äktenskapsförord som redan har registrerats hos Skatteverket. Istället får ni skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendomen, stugan, som gjorts till enskild egendom genom det första äktenskapsförordet ska bli giftorättsgods igen (7 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken).

Eftersom ett nytt äktenskapsförord måste upprättas gäller de vanliga formkraven för äktenskapsförord. Dessa är att äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, dateras samt undertecknas av makarna och därefter registreras hos Skatteverket. Det nya äktenskapsförordet börjar sedan gälla från den dag då det ges in till Skatteverket (7 kap. 3 § andra och tredje stycket äktenskapsbalken).

Angående betalning gäller för närvarande att en ansökningsavgift på 275 kronor måste betalas in till Skatteverket för att registrera det nya äktenskapsförordet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1057)
2020-02-19 Behöver jag ange belopp på konton i äktenskapsförord?
2020-02-16 Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?
2020-02-16 Hur ändrar man ett äktenskapsförord?
2020-02-07 Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (77252)