Hur ändrar jag ett servitut som är felmärkt på kartan?

2020-09-18 i Servitut
FRÅGA
Jag äger en tomt på vilken finns inritat dels ett officialservitut för en (för flera fastigheter gemensam) vattenledning, dels ett avtalsservitut för en avloppsledning som betjänar en intilliggande fastighet. Dessa båda ledningar ligger samförlagda. Problemet är att servituten har ritats in som om de ligger en bit in på tomten, medan de i realiteten ligger nära tomtens ytterkant. Baserat på den inritade (men alltså inte verkliga) placeringen, föreligger förhinder för kommunen att bevilja bygglov på tomten. Den officiella inritningen av ledningarna behöver alltså justeras till att överensstämma med dessas faktiska dragning. Hur går jag till väga för ett snabbt och kostnadseffektivt resultat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.


Lantmäteriet

Avtalsservitut och officialservitut bildas och ändras på olika sätt och information om detta kan du hitta på Lantmäteriets hemsida HÄR.


Officialservitut

Ett officialservitut bildas genom en fastighetsreglering, även kallat lantmäteriförrättning. Där sker även ändringar av servitutet som är aktuellt här eftersom kartan är felaktig.


Avtalsservitut
När det istället gäller avtalsservitut så behöver inte dessa servitut skrivas in för att gälla. Faktum är att ett muntligt servitut också är giltigt, men det kan bli svårt att bevisa att det faktiskt finns. Därför brukar många välja att skriva in detta servitut i fastighetsregistret.


Vad ska du göra?
På dig förstår jag det som att de båda servituten finns ditsatta på en och samma karta, varför ändringen bör kunna ske av de båda servituten samtidigt. Eftersom det finns tydligare regleringar kring ett officialservitut och hur det får ändras landar jag i att du bör göra en anmälan om lantmäteriförrättning och där påtala att båda servituten är felmärkta på kartan, vilket skapar problem. En ansökan om lantmäteriförrättning kan du göra HÄR.

Hur dyrt det kommer bli eller hur lång tid det tar beror helt på hur avancerat ärendet är. Med tanke på att det endast avser en felmarkering på en karta bör inte ärendet vara alltför avancerat, men det är något som lantmäteriet får avgöra. Är du intresserad av att veta mer om priset är mitt råd till dig att fråga dem på Lantmäteriet om vad de tror. De har dock vissa prisexempel på sin hemsida som du kan läsa mer om HÄR.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du skulle ha några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.


Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (263)
2020-10-01 Kan ett servitut förhindra uppförandet av en byggnad på den tjänande fastigheten?
2020-09-18 Hur ändrar jag ett servitut som är felmärkt på kartan?
2020-09-12 Hur skriver man ett giltigt avtalsservitut?
2020-08-30 Tjänande fastighetens rättigheter vid servitut?

Alla besvarade frågor (85251)