FrågaKÖPRÄTTKöplagen27/11/2017

Hundvalp utvecklat demodex - vad gäller köprättsligt?

Hej

Har köpte en valp av en privatperson som i sin tur importerat valpen ( vilket hon glömde nämna vid köpet) MEN nu har han för några månadersen fått demodex. Vad jag hört och läst mig till så är det hennes skylldighet att stå för kostnader upp till valpens pris ( hon hade ingen försäkring på honom). Vad gäller och hur gör man när någon inte vill betala?

Mvh

Lawline svarar

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar det som hänt din hundvalp!

Tillämplig lag
Först måste vi reda ut vilken lag som är tillämplig i ditt fall, här antingen köplagen eller konsumentköplagen. Du skriver att du köpt valpen av en privatperson. Är personen möjligtvis en uppfödare? En uppfödare anses i regel nämligen vara en näringsidkare. Förutsatt att du köpt din hund i egenskap av privatperson (d.v.s. inte för ditt företag) gäller konsumentköplagen. Säljaren är ersättningsskyldig för dolda fel oavsett om denne innehar en dolda fel-försäkring eller inte. Saknas försäkring får säljaren själv stå för eventuell ersättningsskyldighet. Säljaren kan heller inte lägga ansvaret på tidigare ägare från utlandet gentemot dig.

Om hon inte är en uppfödare, d.v.s. att hon köpt en hund som hon inte längre ville ha och sålt den vidare till dig, så blir istället köplagen tillämplig. Utefter omständigheterna du angivit kommer jag att tillämpa köplagen. Om personen är en uppfödare gäller som sagt konsumentköplagen och då får du mer än gärna kommentera nedan, så svarar jag direkt på din fråga utefter dessa regler istället.

Föreligger fel i varan?
För att kunna göra påföljder gällande krävs att det föreligger ett fel i varan. Enligt 17 § KöpL ska varan stämma överens med avtalet, och om inget avtalats ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. En hund ska således kunna användas som sällskapsdjur. I ditt fall har dock hunden fått demodex och kan inte användas för ändamålet fullt ut. När fel föreligger i varan så får köparen inte åberopa fel som denne vid köpet måste ha känt till, 20 § KöpL. För att kunna åberopa felet krävs med andra ord att du inte har kunnat upptäcka demodexen vid en undersökning då du köpte valpen (att demodexen inte var synlig). I sådant fall föreligger ett s.k. dolt/ursprungligt fel, och för dessa svarar säljaren, 21 § KöpL. Ett dolt fel är ett fel som förelegat vid köpet men som inte visat sig förrän senare. Om benägenheten att utveckla demodex är ärftlig är det möjligt att felet kan vara ett dolt sådant.

Reklamation och påföljder
Det är du som köpare som måste bevisa att felet förelegat vid köptillfället, att det var ursprungligt, exempelvis genom utlåtande från veterinär. Har felet inte funnits redan då du köpte valpen kan du inte åberopa felet. Vidare måste du även beakta en reklamationsfrist, d.v.s. meddela säljaren inom en viss tid från det att du upptäckt felet. Du skriver att hunden fått demodex för några månader sedan. Enligt lagkommentaren anges att du ska meddela säljaren tämligen omgående sedan du upptäckt felet, 32 § KöpL. Har du inte meddelat säljaren än rekommenderar jag därför att du gör det snarast. För felet har du rätt till prisavdrag eller hävning. Avdragets storlek ska svara mot kostnaderna för felet. Jag föreslår att du pratar med säljaren och förklarar för henne om dolda fel. Kommer du inte överens med säljaren kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att fastställa skulden. Som en sista utväg kan du stämma säljaren. Observera att du har bevisbördan för att felet förelegat vid köpet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen åter vid andra frågor! Hör av dig i kommentarsfältet om säljaren nu skulle vara en uppfödare.

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt NygrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo