Hunds blandrasighet som avvikelse från köpavtal

2015-12-03 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag och min fru köpte en hund på Blocket. I annonsen utlovad de 100% pomeranian alltså ingen blandras. Dock ingen stamtavla men säljaren uppger att valpens pappa är svensk med stamtavla dock mamman har inte stamtavla men är absolut 100% pomeranian. Jag och min fru är inte super kunniga på hundar men valpen såg ut som en pomeranier så vi trodde på säljaren.Nu när valpen blivit äldre så har allt fler påpekat att denna hunden omöjligt kan vara 100% pomeranian av flera olika anledningar. Dels så är den för stor...väger 5kg vilket är ca 2-3kg för mkt...den har inte längre den pälsen som dessa raserna skall ha. Och viktigaste av allt så är den inte allergi vänlig hund som en 100% pomeranian är.Vi köpte hunden som sagt genom blocket för 10000kr. Vi känner oss lurade då de är priset för en 100% renrasig pomeranier och de vart oturligtvis inte hunden vi köpte. Dessutom är har vi allergi inom släkten och valde just därför att köpa en allergi vänlig hund men detta fick vi inte. En blandras pomeranier kostar runt 5-6000kr.Vi har förklarat för säljaren dessa sakerna men de påstår att de är säljarens mamma som ägde hunden och hon bara var mellanhand. Jag får inte tag i "mamman" men påpekar att de vart henne ja köpte hunden utav och inte hennes mamma. Hon i sin tur ber om ursäkt för detta som skett men vill inte göra något mera än så.Så ni till frågan. Jag känner mig lurad. Ja betalat för något som jag inte fått. Finns de något jag kan driva igenom för att få min rätt ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att ni köpte hunden av en privatperson. Eftersom säljaren är en privatperson så är inte Konsumentköplagen tillämplig, utan snarare Köplagen. Detta framgår av Köplag (1990:931) 1 § första stycket, och 4 §. Att köpet har gjorts genom ägarens dotter, uppenbarligen i egenskap av fullmäktig, saknar betydelse. Avtalsförhållandet står mellan er som köpare och ägaren som säljare, med hänseende till att fullmäktig står utanför avtalet. Detta framgår av Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 10 § första stycket.

Även marknadsföring, däribland annonser, kan användas som tolkningsunderlag för vad som ska anses vara avtalat mellan köpare och säljare. Eftersom annonsen utlovade en renrasig pomeranian, men ni erhöll en blandrashund att döma av dess vikt, päls och faktumet att den framkallar allergiska reaktioner, så avviker hunden från vad som följer av avtalet mellan er och säljaren (Köplag 17 § första stycket). Eftersom det föreligger en avvikelse från avtalet så är hunden att anse som felaktig (Köplag 17 § tredje stycket). Med hänseende till att hundens egenskap av att vara av blandras är bestående, så förelåg detta fel vid tidpunkten för avlämnandet, varvid ni kan åberopa felet (Köplag 21 § första stycket). Eftersom säljaren tydligt har utfäst att det skulle röra sig om en renrasig hund så får frågan om vad ni som köpare borde ha känt till i samband med köpet mindre betydelse, särskilt med tanke på att en blandrasvalp potentiellt kan uppvisa likheter med en renrasig motsvarighet som gör det svårt för en genomsnittlig köpare att avgöra skillnader.

Det framgår inte tydligt i er redogörelse för när ni meddelade säljaren angående felet från den tidpunkt då ni märkte eller borde ha märkt att hunden inte var renrasig. För att göra felet gällande mot säljaren så krävs att reklamation görs inom skälig tid från den nämnda tidpunkten (Köplag 32 § första stycket). Varken tidpunkt eller skälig tid kan fastslås generellt, utan måste avgöras från fall till fall. Eftersom det rör sig om ett köp mellan privatpersoner, och inte näringsidkare, så kan en något längre tidsrymd accepteras. Faktumet att förändringar i päls och vikt uppträder gradvis talar också för en generös tolkning av vilken tidpunkt som ska anses som då ni borde ha upptäckt felet. Enbart ”symptom” på att felaktighet föreligger, som nämnda förändringar i päls och vikt, medför inte att tidpunkten inträder. Här är det med andra ord skäligt att sådana tecken ska ge er tid att närmare undersöka rasförhållandet, varvid tidpunkten för när ni borde ha upptäckt felet möjligen sköts upp till ett senare tillfälle. Sammantaget så borde er reklamation, om den lämnades tämligen omgående från tidpunkten då hundens vikt, päls och allergiframkallande egenskaper gjorde det klart för er att felaktighet förelåg, anses ha lämnats inom skälig tid.

Eftersom hunden är felaktig så har ni rätt att kräva omleverans, prisavdrag eller hävande av köp (Köplag 30 §). Jag förutsätter dock att säljaren endast hade denna hund, varvid omleverans inte kan komma i fråga. Eftersom omleverans inte kommer i fråga så kan ni direkt kräva prisavdrag eller hävning av köpet (Köplag 37 § första stycket). Om ni kräver prisavdrag så ska avdraget beräknas på skillnaden mellan hundens värde i felaktigt skick och avtalsenligt skick vid tidpunkten för avlämnandet. Eftersom en blandrasig hund enligt er redogörelse kostar mellan 5000 och 6000 kronor, och ni fick betala 10 000 kronor, så har ni rätt till ett avdrag à åtminstone 4000 kronor (Köplag 38 §). Om säljaren insåg eller borde ha insett att ni köpte hunden i syfte att ha ett allergivänligt husdjur så har ni, mot bakgrund av att hundens allergiframkallande egenskaper med stor sannolikhet är av väsentlig betydelse för er och er släkt, rätt att kräva hävning av köpet istället för prisavdrag (Köplag 39 § första stycket). Ni får dock inte häva köpet om ni inte meddelar säljaren om hävning inom skälig tid från tidpunkten då ni borde ha märkt att hunden var blandrasig (Köplag 39 § andra stycket).

Eftersom ni sannolikt redan har lämnat säljaren meddelande om felet inom skälig tid så bör ni tämligen omgående lämna meddelande om hävning av köpet, om detta är vad ni önskar göra. I annat fall kan ni kräva prisavdrag. Eftersom ägarens dotter uppenbarligen har någon form av fullmakt för att hantera förhållandet mellan er och den förre ägaren så rekommenderar jag att ni vänder er till henne i den mån ni inte får tag i hennes mamma.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag vill bara säga att det mycket väl kan vara en 100% pomme. Rasen var tidigare mycket större varpå större individer poppar upp än idag och det finns inga "allergihundar", pälsen kan jag inte uttala mig om eftersom jag inte sett den. :) Daniel Nykvist skriver "Eftersom hunden är felaktig", det skulle jag vilja ändra till "Om hunden är felaktig", det blir dock svårt för frågeställaren att bevisa det, DNA-prover på hundar för att fastställa raser är inte helt tillförlitliga.
2016-01-01 18:12
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1238)
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?
2020-10-13 Är det möjligt att häva ett köp av en båt eller kräva andra påföljder om båten stänger av sig själv?

Alla besvarade frågor (85192)