FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt29/06/2022

Hund som ätit sopor - ersättningsskyldig för veterinärbesök?

Hej, I vår sommarstuga är vi några familjer som brukar vara där. En familj har en hund. Jag ställde ut en påse med matavfall på altanen. Hunden åt ur denna påse och fick uppsöka veterinär. Är jag skyldig att ersätta familjen för denna kostnad? Mvh Gunnar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Frågor om utomkontraktuellt skadestånd regleras i skadeståndslagen (SkL). För att du ska bli ersättningsskyldig krävs det att du har agerat vårdslöst eller att du har varit oaktsam (2:1 SkL). Ersättning kan utgå för sakskador, vilket skada på hund anses falla under (2:1 SkL). 

Som hundägare har man en skyldighet att hålla uppsyn över sin hund enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Hundägaren har således en viss tillsynsplikt, har man inte uppfyllt denna är det sannolikt svårt att utkräva ersättning. Om man emellertid anser att hundägaren har fullgjort sin tillsynsplikt skulle ett eventuellt skadestånd kunna aktualiseras. Hur stort skadeståndet bör bli i en sådan situation är svårt att säga, men enligt 5:7 SkL omfattar skadestånd med anledning av sakskada ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Marika HåkanssonRådgivare