Hund med ''dolda fel''

Hej

I september 2020 köpte jag en hundvalp av en registrerad kennel. Ett par veckor efter leverans visar det sig att valpen har bettfel som besvärar valpen. Underkäken är underutvecklad varför underkäkens "huggtänder" skjuter upp i gommen. Jag har informerat säljaren om detta. Efter undersökning hos veterinär rekommenderades operation av mjölktänder, vilket vi lät göra (kostnad 5 000 kr). Nu har permanenta tänder börjat växa ut och det ser ut som om de kommer att problematiska på samma sätt., och blir det så kommer en ytterligare operation vara nödvändig (á 5 000 kr). Min försäkring täcker inte kostnaderna, och jag väntar på svar från uppfödarens försäkring för "dolda fel". Min fråga till er lyder: Om inte uppfödarens försäkring täcker kostnaden, kan jag då få hjälp genom konsumentköplagen?

Tacksam för respons från er.

Lawline svarar

Hej,

Precis som du säger aktualiserar situationen konsumentköplagen (KKöpL) förutsatt att säljaren är en näringsidkare vilket framstår som troligt. Hundvalpen är lös egendom i lagens mening och medfödda defekter har tidigare ansetts utgöra fel i vara (se 16 § KKöpL, NJA 1989 s. 156). Det är inte helt säkert att en defekt alltid anses vara ett fel i vara, men jag har inte förutsättningarna för att bedöma det.

Frågan blir därefter vem som i så fall ansvarar för felet. Säljaren ansvarar för fel som finns vid avlämnandet (20 § KKöpL). Precis som du nämner kan säljaren även ansvara för s. k. dolda fel som fanns från början, men som visar sig först senare. Det finns även en presumtion om att ett fel som visade sig inom sex månader från köpet fanns innan överlämnandet enligt 20 a § KKöpL. Genom rättsfallet så finns det god grund för att anta att en defekt kan anses vara ett fel som funnits vid överlämnandet.

Om defekten anses vara ett fel och säljaren ansvarar så har du rätt till att göra påföljder gällande. Dessa inkluderar bland annat prisavdrag, ersättning för avhjälpande och hävning av köpet enligt 22 § KKöpL. Ersättning för avhjälpning av felet borde kunna inkludera veterinärkostnaderna. Annars finns även möjlighet att kräva skadestånd för skada som du lider för att varan är felaktig enligt 30 §, om inte felet berodde på ett hinder som säljaren inte kunde förutse eller förhindra.

I första hand rekommenderar jag att prata med säljaren om detta. Om säljaren inte vill ersätta dig kan du överväga att stämma denne till tingsrätten. Då riskerar du dock att betala dennes rättegångskostnader om du förlorar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo