Hugga ned träd vid underhåll av servitut.

2019-02-28 i Servitut
FRÅGA
Hej, vårt servitut är skrivet så att vi har rätt att nyttja privat väg upp till allmän väg. På en sträcka av 200 meter finns träd intill vägen, trots att vi påtalat att vissa klena träd lutar oroväckande mycket mot vägen samt att grenar sticker ut, åtgärdas ingenting. Jag tänker såga själv! Dumt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om servitut finns i 14 kapitlet Jordabalken.

När man pratar om servitut finns det två centrala begrepp; den tjänande fastigheten och den härskande fastigheten. Din fastighet betecknas som härskande då den genom servitutet får nyttjanderätt till en väg som tillhör en annan fastighet, den tjänande fastigheten.

Vanligtvis är det så att vilken av fastigheterna som är skyldig att underhålla servitutet står i själva servitutsavtalet, då gäller i första hand denna bestämmelsen.

Om inget är avtalat så finns bestämmelser om att den tjänande fastigheten ska betungas så lite som möjligt när det kommer till underhåll av servitutet. Det står också att du som har den härskande fastigheten är skyldig att underhålla servitutet så att skada inte vållas nödvändigtvis (14 kapitlet 6 § Jordabalken).

Att hugga ned träd på grannens mark är dock något som du INTE får göra utan att detta kan få rättsliga konsekvenser.

Mitt råd skulle vara att be grannen om lov innan du börjar såga.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (222)
2019-07-15 Kan man få grannen att ta bort sitt staket från vår tomt?
2019-06-25 Är en muntlig överenskommelse om servitut giltig?
2019-06-23 Nyttjanderätt och servitut - fast egendom
2019-06-18 Nyttjande av servitut

Alla besvarade frågor (71218)