Hovrättsdomars vägledande betydelse

2017-10-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag vet att HD:s och HFD:s domar är prejudicerande. Men kan även hovrättens domar bli prejudikat? Min lärare sa något om detta men är osäker.Tack för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med prejudikat åsyftas ett avgörande från de högsta instanserna, dvs. Högsta domstolen (HD) eller Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), som ska vara vägledande för den framtida rättstillämpningen. Förutom att garantera att det enskilda fallet blir materiellt riktigt avgjort är prejudikatbildning HD:s och HFD:s främsta uppgift, dvs. att ge vägledning för hur framtida liknande mål ska avgöras.

Rättsfall från hovrätterna (RH) är beteckningen på en samling hovrättsfall, inte samtliga hovrättsdomar, som utges i skriftform. Dessa avgöranden är inte prejudicerande i sig. För att hovrättsdomar ska bli vägledande krävs flera samstämmiga avgöranden. Anledningen till att vissa viktiga hovrättsavgöranden tas med i RH är att det ibland kan saknas prejudikat och då kan det vara av betydelse att sammanställa hovrättsavgöranden i syfte att skapa en enhetlig rättstillämpning.

I brist på prejudikat kan det alltså finnas ett intresse av att se till hovrättsavgöranden för att se hur man har dömt i ett liknande fall. Rättstillämpningen ska ju sträva efter att vara enhetlig, dvs. lika fall ska bedömas lika.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Med vänlig hälsning

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1189)
2021-09-14 Vad innebär begreppet rättsfaktum?
2021-09-12 Stämningsansökan vid testamentsklander
2021-09-09 Inte dyka upp på rättegång
2021-09-04 Vad har högst rättskällevärde - rättspraxis eller förarbeten?

Alla besvarade frågor (95700)