FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt11/10/2017

Hovrättsdomars vägledande betydelse

Hej! Jag vet att HD:s och HFD:s domar är prejudicerande. Men kan även hovrättens domar bli prejudikat? Min lärare sa något om detta men är osäker.

Tack för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med prejudikat åsyftas ett avgörande från de högsta instanserna, dvs. Högsta domstolen (HD) eller Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), som ska vara vägledande för den framtida rättstillämpningen. Förutom att garantera att det enskilda fallet blir materiellt riktigt avgjort är prejudikatbildning HD:s och HFD:s främsta uppgift, dvs. att ge vägledning för hur framtida liknande mål ska avgöras.

Rättsfall från hovrätterna (RH) är beteckningen på en samling hovrättsfall, inte samtliga hovrättsdomar, som utges i skriftform. Dessa avgöranden är inte prejudicerande i sig. För att hovrättsdomar ska bli vägledande krävs flera samstämmiga avgöranden. Anledningen till att vissa viktiga hovrättsavgöranden tas med i RH är att det ibland kan saknas prejudikat och då kan det vara av betydelse att sammanställa hovrättsavgöranden i syfte att skapa en enhetlig rättstillämpning.

I brist på prejudikat kan det alltså finnas ett intresse av att se till hovrättsavgöranden för att se hur man har dömt i ett liknande fall. Rättstillämpningen ska ju sträva efter att vara enhetlig, dvs. lika fall ska bedömas lika.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo