Hot om kastrering av hästar mot ägarens vilja

Hej! Jag frågar på en väns vägnar. Hon har ett eget företag baserat på att träna och föda upp travhästar. Nu har hon nyligen blivit hotad av stall ägaren där hon har sina hästar att 2 av hennes hingstar som hon har tänkt använda i avel ska bli kastrerade oavsett vad hon själv säger! Hon är livrädd att de ska göra det mot hennes vilja och min fråga är, kan de göra så? Vad blir konsekvenserna ifall de genomför det utan ägarens tillåtelse?

Kan tillägga att det inte finns några grunder till kastration då hästarna är väluppfostrade och ingen fara för någon annan. Enda grunden är stall ägarens misstycke.

Tacksam för hjälp.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det här skulle kunna röra sig om olaga hot enligt 4 kap. 5 § brottsbalken. Att hota någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för ens egendom innefattas i brottet. Hotet får inte framstå som helt lindrigt utan skadan på offrets egendom måste kunna medföra lidande eller en avsevärd förlust eller olägenhet för offret. Här skulle det definitivt kunna röra sig om något sådant.

Hästar är alltså lös egendom enligt lagens mening och då hon äger hästarna skulle en kastrering mot hennes vilja innebära en skada på hennes egendom. Även om hästarna skulle bete sig illa är det inget skäl att skada annans egendom. Att hon hyr en stallplats innebär inte att äganderätten över hästarna går över till stallägaren. Tänk dock på innehåll i något eventuellt kontrakt de skrivit inför hyrningen av stallplatsen. Nu spekulerar jag lite, men tänk om det funnits en klausul där som gett stallägaren rätt att kastrera hästar? Även en sådan klausul kan självklart angripas som oskälig, så endast dess existens innebär inte något definitivt!

Om vi tänker att stallägaren faktiskt går från hot till faktiskt utförande tänker jag att särskilt brottet skadegörelse i 12 kap. 1 § brottsbalken blir aktuell, då det skulle medföra skada på ens egendom. Nu vet jag inte mycket om hästar, men skulle det kunna innebära en värdeminskning? Eftersom en häst i lagens mening är en sak blir skadestånd för sakskada relevant och det innebär att den som orsakar sakskada ska ersätta vad skadan innebär, enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

I djurskyddslagen finns även bestämmelser som kan vara relevanta, t ex 10 § djurskyddslagen om operativa ingrepp som inte är befogat av veterinärmedicinska skäl. Enligt 16 kap. 13 § brottsbalken kan det räknas som djurplågeri om kastreringen innebär att djuret utsätts för lidande. Annars är det alltså en skadeståndsrättslig fråga pga sakskada, skadegörelse och självklart olaga hot.

Hoppas det hjälpte dig!

Hanna KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo