Hot och trakasserier rörande fällning av träd

Hej. Min far och bonusmamma har fått möta stark kritik av en granne på deras kvarter pga. deras rönn som han tycker förstör sommarkvällarna i och med sin höjd. Han har hängt ut dem på sociala medier och där har det skrivits flera hotelser om att ta ner rönnen av egen maskin samt diverse andra trakasserier.

Han yrkar på att han gång på gång frågat om dem kan toppa den men den enda gång han verkligen påpekat det så var det "kan ni inte klippa rönnj*veln någon gång?" Så han är inte tillmötesgående direkt.

Vad kan följderna bli av det här om han tar tag i det av egen maskin?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Enligt Jordabalken (JB) 2:1 st. 3 så utgör träd fastighetstillbehör och om trädet står på din fars mark så tillhör trädet din fars fasta egendom. Om din granne uppsåtligen skulle förstöra eller skada trädet så kan han göra sig skyldig till skadegörelse, Brottsbalken (BrB) 12:1 samt 1:2. Beroende på vilket värde trädet har så kan det istället röra sig om den ringare formen av skadegörelse, åverkan enligt BrB 12:2.

Om din granne uppsåtligen eller av vårdslöshet förstör din egendom genom att förstöra trädet eller själv fälla det så ska grannen ersätta den sakskadan, vilket framgår av Skadeståndslagen (SkL) 2:1. Skadestånd för sakskador omfattar ersättning för bland annat sakens värde, reparationskostnad eller värdeminskning samt annan kostnad som uppstår till följd av skadan, SkL 5:7. Rörande skadade träd som svårligen kan repareras och träd som fällts har domstolen i tidigare rättsfall fastställt skadestånd genom att uppskatta trädets värde utifrån återanskaffningsvärdet med beaktande av kostnader för att anskaffa likvärdig egendom och genom att ta hänsyn till vilken typ av träd det rör sig om. I de fall det inte har varit möjligt att återanskaffa likvärdiga träd har skadeståndet istället fastställts utifrån vedvärdet samt genom en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde. Du kan läsa mer om ett liknande rättsfall här.

Rörande grannens hotelser och trakasserier är det svårt för mig att svara på följderna av detta beteende, men om grannen utpekar din far och din bonusmamma som klandervärda i sitt levnadssätt eller som brottslingar, eller lämnar annan uppgift i syfte att skada deras anseende och utsätta dem för andras missaktning så kan grannen göra sig skyldig till brottet förtal, BrB 5:1. Om grannen uttalat sig kränkande direkt mot din far och din bonusmamma så kan det röra sig om ev. förolämpning, BrB 5:3. Att hota en annan person om att utföra en brottslig gärning i syfte att framkalla rädsla hos personen för säkerhet till person eller egendom kan också utgöra brottet olaga hot, BrB 4:5. Om den utsatta personen dock inte känner sig skrämd, inte bryr sig om hotet eller vet att hen kan skydda sig själv och avstyra situationen så rör det sig inte om olaga hot. Att den utsatte inte känner sig skrämd eller inte bryr sig om hotet får dock inte bero på att personen inte förstår allvaret i situationen. För att bedöma om det rör sig om något av dessa brott krävs det mer information rörande omständigheterna och vad grannen faktiskt har gjort.

Vad man kan göra?

Om grannen skadar trädet så kan man göra en polisanmälan rörande skadegörelse eller åverkan, BrB 12:1 och 12:2. Man kan i sådant fall också begära skadestånd för sakskada, SkL 2:1 samt 5:7. Om din far eller bonusmamma känner sig utsatta för förtal, förolämpning eller hot så kan de även polisanmäla detta.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar.

Josefine RembsgårdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”