Hot inom idrott – social adekvans

Hejsan! Finns det en skillnad på olaga hot inom sportsliga evenemang och på en mer vardaglig basis. Alltså att i 90min skrika saker till en linjedomare gentemot att göra det på gatan skiljer ju sig. Finns det något i lagboken som beskriver denna skillnad?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det finns någon skillnad mellan olaga hot inom sportsliga evenemang och olaga hot som förekommer mer generellt på en vardaglig basis. Svaret på frågan är dock inte helt enkel då det beror på brottstyp och sport. Det finns situationer där man kan slippa ansvar för något som i normala fall är att anse som brottsligt. De s.k. ansvarsfrihetsgrunderna som blir aktuella för din fråga är främst eventuellt samtycke och läran social adekvans.

Jag kommer i det följande redogöra för vad som menas med ovan nämnda ansvarsfrihetsgrunder och hur det är relevant för din fråga.

Samtycke

För att göra det lättare att förstå vad dessa ansvarsfrihetsgrunder går ut på börjar jag med att angripa din fråga med hjälp av brottet misshandel istället för olaga hot. När spelarna inför en fotbollsmatch väljer att kliva in på fotbollsplanen och delta i matchen kan man se det som att de genom sitt handlande (konkludent handlande) accepterar spelets regler. Eftersom de är medvetna om att vissa typer av tacklingar är tillåtna enligt spelets regler kan man således dra slutsatsen att de genom sitt agerande har samtyckt till viss typ av ringa misshandel (d.v.s. exempelvis lättare knuffar och ett allmänt "ruffigt" spel).

Om en motspelare då begår en sådan ringa misshandel mot en annan spelare, men med dennes samtycke, föreligger inget brott så länge handlingen var försvarlig (24 kap. 7 § brottsbalken).

Social adekvans

Det är emellertid inte helt ovanligt att det inom fotboll, eller andra sporter, förekommer tacklingar som inte är tillåtna enligt spelets regler. Man kan således ställa sig frågan om det verkligen föreligger ett samtycke från den utsatte spelaren i dessa situationer.

Det är här läran om social adekvans kommer in. Social adekvans bygger på att man tillåter vissa regelöverträdelser p.g.a. att de är allmänt godtagna i samhället. Detta innebär att den som tacklar någon på ett sätt som är otillåtet enligt spelets regler ändå kan gå fri från ansvar så länge det inte strider mot spelets idé.

Det finns inget uttryckligt lagstöd för principen om social adekvans. Dess innebörd och närvaro är dock noterad i förarbeten samt accepterad av Högsta domstolen (se exempelvis prop 1993/94:130 s. 40 f. och NJA 1997 s. 636).

Vad gäller olaga hot mot domare

Om man kopplar det jag här ovan har gått igenom till gärningen att genomföra ett olaga hot mot en domare eller linjedomare får man således ställa sig frågan om det kan anses acceptabelt av spelets idé och godtagbart i samhället. Olika personer kommer sannolikt besvara denna fråga olika, men klart är i alla fall att det finns flera exempel på personer som har blivit dömda för olaga hot när de har hotat såväl domare som linjedomare.

Svaret på din fråga är således att det definitivt finns en skillnad mellan om en viss typ av brott begås inom sportsliga evenemang och om den begås på en mer vardaglig basis. Om olaga hot hör till denna grupp som man kan gå fri från ansvar ifrån är dock högst tveksam med tanke på att det finns rättsfall där ansvarsfrihet för sådana gärningar inte har godtagits.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,
Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”