Hot att ta tillbaka gåva

2017-09-25 i Gåva
FRÅGA
Hej, jag undrar om gåvolagen också gäller då en person köpt handmaskiner och annan utrustning och sedan deklarerat att det är en gåva till föreningen på dels ett styrelsemöte protokollfört och dels eget skrivet papper undertecknat av givaren samt lämnat alla kvitton till kassören . Densamme hotar nu att ta tillbaka gåvorna. Hur är det i detta fallet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Av frågan framgår inte att personen fått eller utlovats något i utbyte mot utrustningen och handmaskinen. Detta innebär att utfästelsen är benefik (motsatsen till onerös - det vill säga att man får något i utbyte) och att gåvolagen är tillämplig.

Gåvolagen anger att löften om att ge gåvor som huvudregel endast är bindande efter att de är fullbordade. Med detta menas att gåvan måste ha överlämnats för att gåvogivaren ska kunna vara rättsligt bunden vid sitt beslut att ge den (se GåvoL.1 §). Av frågan framgår inte att gåvan är fullbordad/överlämnad.

Undantaget till detta är när gåvoavsikten klart manifesterats i skriftlig form, ex genom ett skuldebrev (se GåvoL. 2 §). Protokollet skulle kunna vara en sådan klar avsikt som gör att personen blivit bunden av utfästelsen, trots att gåvan inte fullbordats.

En komplicerande faktor som talar emot att personen skulle vara rättsligt bunden av sin utfästelse är dock att gåvolagen fungerar som ett skydd för gåvogivaren, inte gåvotagaren då denne anses vara mindre skyddsvärd än vid avtal som kräver något i gengäld. I praxis har högsta domstolen även tillämpat gåvolagen på ett sätt som är mycket gynnsamt för en gåvogivare som ångrat sig (se exempelvis rättsfallet NJA 1977 s. 717).

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!

Vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (729)
2021-07-31 Kan man ta reda på huruvida någons egendom är enskild gåva eller ej?
2021-07-31 Vem har rätt till en hund som har överlåtits såsom gåva?
2021-07-28 Fråga om gåva av bil kan krävas tillbaka eller inte
2021-07-21 Kan man återkalla en gåva (fastighet)

Alla besvarade frågor (94587)