Hörsägen som bevisning

2017-08-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA
I en förhandling; gäller hörsägen från andra och tredje person som bevisföring när denne/denna person inte bevittnat situationen själv eller befunnit sig på plats någonsin, så att personen i fråga framställer det som bevisföring? Trodde man behövde vara vittne till situationen, ha en inspelning/ film eller dokument som man själv framställt under tiden vid tillfället för incident, brott... särskilt om man aldrig varit på "brottsplatsen."
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga så att du syftar till en domstolsförhandling i ett brottmål. I Sverige gäller principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering vilka tar uttryck i 35 kap 1 § rättegångsbalken.

Fri bevisföring
Fri bevisföring innebär att parterna i målet i regel får lägga fram vilken typ av bevis som helst, även om bevisningen inte tillkommit på laglig väg. Vid extrema fall kan bevisning avvisas om de exempelvis tillkommit genom tortyr eller vid andra lagstadgade undantag (skriftliga vittnesutsagor 35 kap 14 § rättegångsbalken).

Bevisvärdering
Fri bevisvärdering innebär att det är upp till domstolen att bedöma vilket värde som ska tillmätas ett bevis en helhetsbedömning av allt som kommer in till domstolen ska göras. Hörsägen från andra och tredjehandsvittnen lär inte tillmätas alls lika stort värde som ett förstahandsvittne men det kan fortfarande påverka utgången av ett brottmål.

Summering
Det finns alltså inte inget förbud mot så kallat hörsägen som bevisning i Sverige även om det inte accepteras i vissa andra länder. Trots att hörsägen accepteras så tillmäts det i regel inte något stort bevisvärde även om det helt klart kan påverka målet.

Viktigt att säga är att det kan vara brottsligt att få det att framstå som att man sett något man inte sett. Då kan man begå mened enligt 15 kap 1 § brottsbalken. Dock finns det inga problem med att berätta vad man hört från personer som faktiskt upplevt händelsen.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar

Marcus Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?