Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal

2020-12-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag köpte den 1 januari ett årskort på ett gym och fick en faktura på detta. Vi kom överens om att jag kunde betala hela summan direkt, alternativt månadsvis. Nu i slutet av året när jag har flyttat från orten och lämnat tillbaka gymtaggen, så får jag en ny faktura där det står att jag är skyldig 600 kronor.Gymmet hade då under sommaren höjt priset på årskortet och ägaren förväntar sig att jag skall betala enligt det nya priset från och med höjningen. Jag fick aldrig någon ny faktura under sommaren och vi har aldrig kommit överens om ett nytt pris muntligen heller. Min fråga till er är: om jag har fått en faktura med ett (lägre) pris som gäller under hela 2020, och gymmet sedan höjer årskortet och hävdar att jag är skyldig pengar, kan jag då peka på den ursprungliga fakturan och säga att jag betalat allting? Vem har rätt? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga så har du ingått ett tidsbestämt avtal om ett ettårigt gymkort. Efter detta har gymmet höjt avgiften för årskort och vill då att du ska betala den extra avgift som de bestämt. Du undrar nu om detta är tillåtet. Av frågan framgår inte ifall du betalade hela summan vid ett tillfälle eller ifall du valde att betala månadsvis.

Vad som är tillåtet för gymägaren att göra beror på vad ni avtalat om. En avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas (1 § Avtalslagen kan användas som en hänvisning). Om du betalat hela summan på en gång har jag svårt att se att avtalet skulle innehålla något som säger att du skulle behöva betala mer pengar om gymmet höjer gymavgiften efter detta. Om du betalar månatligen och inget i avtalet säger att du skulle behöva betala mer om avgiften höjs så är du inte heller tvungen att betala den tillkommande avgiften. Ni har i så fall helt enkelt avtalat om ett pris, och då spelar det ingen roll ifall gymägaren efter detta vill ha mer betalt.

Här ska även noteras 13 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Där står att ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer för en vara, tjänst eller annan nyttighet än det som i avtalet anges vara priset för saken är utan verkan mot konsumenten om denne inte uttryckligen har godkänt villkoret. Det räcker inte att det bara står i ett standardavtal, utan näringsidkaren måste uttryckligen åskådliggöra konsumenten avtalsvillkoret och få ett uttryckligt godkännande, däremot finns inga formkrav. Återigen så beror alltså svaret på frågan på vad som hänt i ditt fall, men jag hoppas detta ger dig vissa verktyg! I ditt fall verkar det dock som att du redan har betalat för gymkortet, som är tidsbestämt, och jag har svårt att se hur avtalet skulle ha en bestämmelse om att en konsument kan bli skyldig att betala en ökad avgift efter att denna redan betalat sagda avgift.

MVH,

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1391)
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

Alla besvarade frågor (91430)