FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende06/04/2022

Höjd arrendeavgift?

Hei, jeg har kjøpt en arrendestuga for ca en mnd siden. Resterende arrendetid er 7 år, og tomten er på 650 kvm med en stuga på 35 kvm og et anneks på 6 kvm. Jeg ønsker å utbedre/pusse opp stugan, og har fått nødvendige tillatelser skriftlig fra Strømstad kommune, både miljømyndighetene og byggemyndighetene. Det er enkle utbedringer som fasade, tak, og innendørs. Men i tillegg ønsker jeg å forlenge overhenget over altan/terrasse med 1-2 meter til høyre, men ikke i dybden, der blir det som før - Overhenget vil ikke gå utenfor terrassens mål, men holde seg godt innenfor. Mitt spørsmål er om tomteeier kan nekte meg dette, han sier at jeg må betale høyere arrendeavgift (den er allerede veldig høy: SEK 36 000 pr år) dersom jeg vil gjøre denne endringen. Dessuten har altan/terrasse en dybde (lengde ut fra stugan) på 2.70 m på ca. halve altanen, og ca 1.70 m på den andre halvdelen, er det noe i arrendeloven som tilsier at jeg må betale ekstra i arrendeavgift for disse relativt små endringene? Jeg har altså fått aksept fra myndighetene i kommunen for begge justeringer.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Höjd arrendeavgift

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad fastighetsägaren kan kräva och inte, men att du redan har fått godkänt bygglov för åtgärderna.

Arrende regleras i jordabalken, härefter förkortad som JB, och definieras som nyttjande av jord mot ersättning (8 kap. 1 § JB). Av din fråga framgår att du har köpt ett hus på ofri grund (det vill säga ett hus som står på annans mark) som nyttjas/ ska nyttjas som bostad. Det är därmed fråga om så kallat bostadsarrende (10 kap. 1 § JB).

Vad man som arrendator (nyttjare) får göra bestäms i första hand av arrendeavtalet. Om avtalet inte reglerar frågan om olika förändringar på byggnaden så får man gå tillbaka till syftet med arrende. Eftersom man endast hyr marken, och äger byggnaden själv, så kan inte fastighetsägaren motsätta sig sådana förändringar. Det är även den avtalade ersättningen som ska utgå.

Om fastighetsägaren önskar ändra villkoren för arrendet så måste denne, när avtalstiden löper ut, säga upp arrendet för villkorsändring (10 kap. 3 § JB). Kommer man då inte överens om ersättningen så får tvisten hänskjutas för avgörande i arrendenämnden (10 kap. 6 b § och 9 kap. 10 § JB).

Sammanfattning

Det är avtalet som gäller och den däri avtalade ersättningen. Så länge du har bygglov för åtgärderna så får du genomföra dem. Om fastighetsägaren (markägaren) vill förändra villkoren så får han göra det i samband med att den avtalade tiden löper ut. Skulle du då motsätta dig en höjning av ersättningen så måste markägaren hänskjuta tvisten till arrendenämnden,

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare