Höja hyran

2018-01-01 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Min hyresvärd tänker tvångs-höja hyran pga missködsel av sopsortering av några. Får dom göra så?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Hyresvärden ska enligt 12 kap. 54 § jordabalken (JB) skriftligen meddela dig om denne vill att hyresvillkoren ska ändras. Detta gäller även hyresbeloppet. Hyresbeloppet får inte vara högre än vad som är "skäligt". Om ni inte kan träffa en överenskommelse har hyresvärden rätt att ansöka om ändring av villkoren hos hyresnämnden. Det blir då upp till nämnden att avgöra om den föreslagna hyran är skälig eller inte. Hyran är inte att anse som skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga enligt 12 kap. 55 § JB. Denna regel skyddar dig som hyresgäst mot oskäliga hyreshöjningar

Enligt 12 kap 54a § 2 st JB ska hyresvärdens skriftliga meddelande om hyreshöjning innehålla uppgift i kronor om den hyreshöjning som begärs och om det totala hyresbeloppet samt uppgift om den dag då den nya hyran skall börja gälla. I meddelandet skall vidare anges att hyresgästen blir skyldig att betala den högre hyran, om han inte senast en viss angiven dag, tidigast två månader efter det att meddelandet lämnades, ger hyresvärden besked om att han motsätter sig hyresvärdens begäran. Meddelandet skall också innehålla uppgift om hyresvärdens adress, en upplysning om att hyresnämnden kan pröva skäligheten av den begärda hyran samt en uppgift om vad hyresgästen behöver göra för att en sådan prövning skall komma till stånd.

Innehåller meddelandet från hyresvärden sådana uppgifter som anges ovan och har du som hyresgäst inte inom den i meddelandet utsatta tiden gett hyresvärden besked om att han motsätter sig hyresvärdens begäran om hyreshöjning, skall du som hyresgäst enligt 12 kap 54a § 3 st JB anses ha ingått avtal med hyresvärden om att betala den hyra som hyresvärden har begärt. Den högre hyran får börja att gälla först efter den dag som i hyresvärdens meddelande angetts som sista dag för att motsätta sig hyreshöjningen.

Med vänlig hälsning

Stina Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1660)
2022-01-25 Kan hyresvärd bestämma butikens öppettider?
2022-01-11 Vad gäller vid uppsägning av lokalhyra och hur lång är uppsägningstiden?
2021-12-30 När ska en slutbesiktning senast ske?
2021-12-30 Kan man köpa en annan bostad när man bor i hyresrätt?

Alla besvarade frågor (98676)