Högre taxeringsvärde än marknadsvärde på hus.

2020-04-18 i Fastighet
FRÅGA
Vad kan det bero på att taxeringsvärdet på ett hus högre än marknadsvärdet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur taxeringsvärdet kan vara högre än marknadsvärdet på ett hus.

Skatteverket ska fastställa ett taxeringsvärde för varje skatte- och avgiftspliktig taxeringsenhet var tredje år (5 kap. 1 § FTL). Detta taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet (5 kap. 2 § FTL). Vid beräkning av taxeringsvärde används föregående års försäljningspriser omräknade till ett senare års prisnivå. Eftersom taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det uppskattade marknadsvärdet är taxeringsvärdet inte detsamma som det faktiska marknadsvärdet. Notera att det istället är en uppskattning som används för att beräkna avgifter och skatter.

Det finns ett flertal aspekter som påverkar Skatteverkets värdering av bostaden. Till exempel vilken typ av fastighet det rör sig om, vilket område fastigheten är belägen inom, om fastigheter ligger i närhet till hav och strand och husets exteriör och interiör. Med det sagt ska alla fastigheter var tredje år få nya taxeringsvärden utefter hur marknaden har utvecklat sig.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?