Höga ljud från bilar

Hej, vi bor i ett bostadsområde några hundra meter från ett affärsområde där företaget har matbutik, bensinstation och bilhall. På kvällar ställer sig ofta bilar och spelar så hög musik att både våra och andra barn i området vaknar och är livrädda. Jag har pratat med ägarna flera gånger utan och finna vilja från dom att exempelvis stänga ned delar eller hela parkeringsytan under kvällstid. 

De skyller på att de måste ha ytan tillgänglig för sin verksamhet och jag hävdar att när det kommer exempelvis bilar och parkerar på deras hårdgjorda parkeringsyta och spelar hög musik så är det på deras affärsområde och de ansvarar därför för att det kommer in personer där som spelar musik på området. Jag menar att om det var en industri så hade de troligtvis behövt haft bullerplank eller andra ljudreducerande åtgärder. Då några av oss hushåll i närheten haft cirka 80 db(A) i sovrummen från musiken som spelas och det här är ett affärsområde som bilarna står på så ser jag inte att det ska vara något annat i det här fallet än om det var en industri som hade produktion nattetid. 

Hur ser ni på detta, hur stort ansvar ligger det på den som bedriver verksamheten att se till att de som beträder ytorna sköter sig? Som beställare ansvarar man oftast för alla entreprenörer i ett bygge, har inte ex en affär då ansvar för hur kunderna till denne beter sig eller stänger av dem från området om de missköter sig. Hade inte affärsområdet funnits hade vi inte haft gråtande och livrädda barn på nätterna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller när ägaren av en stor parkering inte tar ansvar för att det spelas mycket höga ljud där under nattetid. 


Regler kring höga ljud

Som privatperson får du inte spela höga ljud på allmän plats. Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter (16 kap 16 § brottsbalken). Polisen har sedan 1 juli 2021 fått möjlighet att utfärda ordningsböter för detta brott utan att saken behöver tas till domstol. 


Hur detta tillämpas i ditt fall

För dig finns två vägar att gå. Nedan finner du ett utdrag ur Folkhälsomyndigheten:

"Om du är störd av buller vänd dig i första hand till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om du inte får gehör vänd dig till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder. Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga till länsstyrelsen."

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/buller/


Den första vägen att gå är alltså att ta kontakt med din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor och låta dem fatta beslut om åtgärder. Detta skulle möjligtvis kunna leda till att ägaren är tvungen att ta till åtgärder för att se till att de höga ljuden upphör.


Den andra åtgärden är att ta kontakt med polisen. Du kan tipsa polisen om att brott begås genom att både ringa 114 14 eller anmäla detta på deras hemsida (https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/).


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänliga hälsningar,

Jacob ÅbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”