FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess31/12/2022

Hjälper Lawline till med skoluppgifter av diverse slag?

Hej, jag skriver ett gymnasiearbete om hur släktforskningsdatabaser och dna används för att lösa brott och undrar om de strider mot någon lag och vilken/vilka i så fall. Skriver bland annat om dubbelmordet i Linköping och undrar om de stred mot lagen när de löste de fallet och om någon lag har ändrats efter det och om den tekniken för att lösa brott idag strider mot någon lag.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Vi måste därför hänvisa dig till relevant juridisk litteratur alternativt vårt frågearkiv.

Med detta sagt kan det nämnas att din fråga för närvarande behandlas i den s.k. "Biometriutredningen". Denna ska emellertid presenteras först i februari 2023. Du kan dock läsa tilläggsdirektivet till denna utredning här. I direktivet borde du kunna hitta en hel del matnyttig information. Värt att poängtera är vidare att frågan redan tidigare har behandlats av ett antal myndigheter. Du kan läsa viss information om detta på Polisens hemsida här.  Du kan även ta del av Polismyndighetens pilotstudie rörande användning av släktforskningsdatabaser i brottsutredande syfte här (sök efter "Rapport pilotprojekt släktforskningsdatabaser v1.0"). Även Statens medicinsk-etiska råd har utalat sig i ämnet. Du kan läsa om detta här. Slutligen finns det en hel del nyhetsinslag i ämnet, såsom detta. Notera dessutom att det kan vara en bra idé att läsa igenom källorna i de olika rapporterna för att, på så sätt, hitta nya uppslag. 

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000