FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt21/09/2023

Hjälper Lawline till med att besvara diverse skoluppgifter?

Hej! Jag ska skriva ett rättsfallskoncentrat om fallet NJA 2004 s. 862, men eftersom det är första gången jag gör det är jag aningen osäker på hur jag ska göra det korrekt. Jag vet på ett ungefär vad jag ska ha med, men jag är osäker på exakt vad som är rättslig relevant. Kan ni hjälpa mig få lite klarhet på det hela? Mvh, Alice

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Vi måste därför, i första hand, hänvisa dig till relevant kurslitteratur alternativt vårt frågearkiv.

Med detta sagt kan det nämnas att din fråga verkar handla dels om hur man skriver ett rättsfallsreferat dels om vad i rättsfallet NJA 2004 s. 862 som är rättsligt relevant. Det kan härvid påpekas att ett rättsfallsreferat rimligen bör innehålla en kort beskrivning av det aktuella händelseförloppet (vad är det som har hänt i den aktuella tvisten?), vilka parterna är, vad de yrkar och varför (vilka är deras grunder för sina yrkanden?), vilken den centrala rättsfrågan är (vad är det som domstolen ska ta ställning till)?, domskälen (hur har domstolen, huvudsakligen HD, resonerat och rättsligt motiverat sitt domslut?), samt domslutet (vad kommer domstolen fram till?).

Vidare kan det påpekas att NJA 2004 s. 862 verkar handla om huruvida parterna i målet har slutit ett förlikningsavtal eller inte. I domskälen konstateras det t.ex. att frågan som HD har att ta ställning till är huruvida det har träffats en överenskommelse mellan parterna, vilken innebär att den ena parten ska utge 30.000 kr till den andre (se tredje stycket i HD:s domskäl). För att avgöra detta måste domstolen komma fram till om parten Ls har lämnat sin accept till parten Hs anbud inom acceptfristen eller inte (att detta är rättsfallets centrala rättsfråga framgår vidare av att det har getts underrubriken "skälig acceptfrist? 3 § avtalslagen"). Intressanta delar av domstolens resonemang inkluderar bl.a. hur de berör det aktuella lagrummet, hur de berör förarbetsuttalanden som dikuterar hur acceptfristen bör bestämmas (såsom att det kommer att variera med omständigheterna i varje ensklt fall, t.ex. kommer vilken typ av avtal det rör sig om och vilka parterna är spela roll) samt hur de tillämpar dessa på det aktuella rättsfallet (vad är det HD anser vara det avgörande för att bestämma om acceptfristen var skälig eller inte i just detta fall?).

Ovanstående information borde, förhoppningsvis, kunna fungera som en utgångspunkt för dig när du skriver ditt rättsfallsreferat. Lycka till!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”