FrågaSKATTERÄTTMoms20/03/2014

Hjälp vid skatterevision

Hej. Har fått en skatterevision där skattemyndigheten påstod att renoveringen på mitt företag gjordes på ett felaktigt sätt och att osanna faktoror förekom. Blev återbetalningsskyldig på momsen (ca 160 000) och fick en skattetillägg på 40%. Min fråga är om åklagaren kan väcka åtal och hävda bokföringsbrott? Faller brottet under grovt eller ringa bokföringsbrott? Vad är preskriptionstiden för ett sånt fall 5 eller 10 år. Detta skedde 2011. Har inget företag nu och hela skulden är reglerad.

Lawline svarar

Hej!

Utifrån vad du skriver så finns det en risk för att åklagaren väcker åtal. Man behöver dock titta närmare på omständigheterna i just ditt fall. Det finns inte ett direkt samband mellan åtal och åsidosättande av bokföringsskyldigheten. Det krävs nämligen uppsåt eller oaktsamhet för att agerandet ska vara straffrättsligt sanktionerat. Flera omständigheter som inte framgår i din fråga har betydelse för om brottet är att anses som grovt, normalgradigt eller ringa, bl.a. beloppet, det ekonomiska resultatet, om falsk handling använts eller om handlingen varit ett led i flera andra överträdelser. Preskriptionstiden för ringa brott är två år, normalgradigt brott är fem år och grovt brott är tio år.

Jag skulle råda dig att kontakta Skattebetalarnas förening, vars jurister har stor erfarenhet av denna typ av ärenden. Du kan kontakta deras jurist på direktnummer 08-613 1716.

Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”