Hittegodslagen dispositiv

2016-07-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Är hittegodslagen dispositiv? D.v.s. går att avtala bort
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dispositiv för vem? För den som funnit godset? I den bemärkelsen är hittegodslagen inte dispositiv och möjlig att avtala bort. Är det en fyndförseelse är även straffbart att inte anmäla fyndet till polisen (10 kap. 8 § Brottsbalken, här).

Däremot framgår av lagtext inga bestämda summor av hittegods för upphittaren, utan beskrivs såsom "skälig kostnad i anledning av fyndet och skälig hittelön", och är i den bemärkelsen inget "avtalat". här

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1393)
2021-04-28 Kan jag bli ansvarig för fel som fullmäktig?
2021-04-27 Vad händer med min makes leasingavtal vid hans dödsfall?
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?

Alla besvarade frågor (92043)