Var hittar man domar från domstolar i EU-länder?

2019-08-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Om en svensk medborgare begår ett brott i ett annat land, i det här fallet Österrike, och blir dömd. Går det då att få tag på den domen och hur går jag tillväga?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

European e-Justice är en sida som publicerar relevant rättsinformation från EU-länder på 23 olika språk, bland annat kan det finnas länkar till databaser där ett lands domstolsavgöranden publiceras. Här ska du kunna följa dig vidare till en länk där domar från österrikiska domstolar publiceras elektroniskt samtidigt som du får tillgång till information om det österrikiska rättsväsendet. Dock kan det krävas att du vet en del specifik information om den dom som du vill läsa om, exempelvis vilken domstol det var som dömde och mellan vilka datum domen kan ha kommit.

Hoppas att du fick svar på dn fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?