Historisk översikt över arrendeavtal för viss fastighet

2015-11-16 i Arrende
FRÅGA
Ägare till tidigare arrendeavtal!Hej!Om jag skulle vilja ta reda på vilka som historiskt haft arrendeavtal för en viss fastighet, är det möjligt, finns det någon form av registrering av detta?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Det av lantmäteriet tillhandahållna fastighetsregistret har en inskrivningsdel. Inskrivningsdelen innehåller inte bara information om lagfarter, tomträtter och inteckningar, utan där finns också andra uppgifter om till exempel arrenden. Alla arrendeavtal behöver emellertid inte ha registrerats i registret, och hur gamla uppgifter som sparats för just din fastighet är omöjligt för mig att svara på.

Det du kan göra är att kontakta lantmäteriet och begära ut de uppgifter som finns om din fastighet. Hur du gör finns beskrivet på deras hemsida som jag bifogar länkar till.

Hur du får tillgång till fastighetsinformation:

http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Fastighetsregistret/Sa-far-du-tillgang-till-Fastighetsregistret/

För äldre inskrivningshandlingar:

http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Bestalla-aldre-inskrivningshandlingar/#faq:Jag-ska-kopa-eller-salja-en-fastighet

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll