Hindrar ett servitut till väg den tjänande fastighetens ägare att anlägga en färist?

2017-11-26 i Servitut
FRÅGA
Mina grannar har servitut att köra på vår väg . Vi har uppfödning av får och vill anlägga färista för att hindra fåren att fly. Det vill dom inte för dom anser att har man servitut så ger det dom rätten att ha en som ridväg. Vi vill inte ha en ridväg utanför vårt hus. Kan vi nekas lägga färista? Enligt Jordbruksverket är vi skyldiga att skydda våra djur
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du kan anlägga en färista på en servitutsväg.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Servitutet hindrar dig att anlägga en färista om det skulle innebära att servitutet inte kan utövas enligt servitutsavtalet. I den delen kan jag tyvärr inte ge dig så mycket hjälp, då jag inte vet hur servitutet i just ditt fall är utformat.

Skulle servitutet utgöra hinder för en färista finns dock en möjlighet att ändra det genom fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen.

Hindrar servitutet dig att anlägga en färista?

Jag kan inte ge dig några konkreta råd om villkoren för dina grannars servitut, eftersom jag saknar den informationen.

Det jag kan säga är att det beror på servitutsavtalet om dina grannar har rätt att använda servitutsvägen som en ridväg. I viss mån får man som fastighetsägare tåla ett lite intensivare utnyttjande än vad man förutsatte från början, men utnyttjandet måste fortfarande vara avtalsenligt.

På ett allmän plan får servitutet inte användas så att det betungar din fastighet mer än nödvändigt (14 kap. 6 § jordabalken).

Någon mer konkret ledning än så kan jag tyvärr inte ge.

Om servitutet är ett hinder, kan du då ändra det?

Jag utgår nu från att dina grannar har rätt att använda vägen som en ridväg. Du skulle då kanske kunna begränsa servitutet genom fastighetsreglering (7 kap. 3 § första stycket fastighetsbildningslagen (FBL)).

Du kan begränsa servitutet om följande kriteriet är uppfyllda:

1. Begränsningen innebär inte att belastningen av servitutet på din fastighet minskas i nämnvärd mån (7 kap. 3 § första stycket FBL).

2. Servitutet hindrar ett ändamålsenligt utnyttjande av din fastighet (7 kap. 4 § första stycket FBL).

Min bedömning är att du nog kan genomföra en sådan ändring, i alla fall mot bakgrund av de uppgifter du har gett mig. Jag har dock inte hela bilden och kan därför tyvärr inte ge dig en mer konkret bedömning.

Servitut kan även ändras på grund av ändrade förhållanden, men jag tror inte det alternativet är relevant för dig.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med servitut är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (309)
2021-11-25 Servitut - flytt av stolpe?
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?

Alla besvarade frågor (97355)