FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut14/07/2022

Hindra nytt servitut

Jag har ett servitutavtal att ta vatten och underhålla en grävd brunn på annan mark. Nu finns det en annan fastighet som söker servitut på ”min” brunn. Mitt avtal är undertecknat 1976-07-29 och gäller endast mellan min fastighet och den som fastigheten som beviljat mig att använda brunnen. Har jag någon rätt att stoppa det nya servitutet? Den fastigheten som söker det nya servitutet har kopplat sig in på brunnen utan att meddela vare sig mig eller markägaren om detta. Det är efter en försäljning av den fastigheten som det blivit intressant med ett servitut för dem, förbrukningen av vatten har varit väldigt liten då det är ett sommarboende utan WC. Mvh 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Servitut regleras i jordabalken (1970:994), JB, 7-17 kap

Din fråga rör problemet med konkurrerande servitut. När man pratar om servitut brukar orden tjänande och härskandeanvändas för att beskriva fastigheterna. Den fastighet som har saken som servitutet gäller, och ger annan rätt att använda den, är tjänande. Fastigheten som får rätt att använda någon annans sak är härskande.

Som utgångspunkt får fastighetsägaren till den tjänande fastigheten upplåta så mycket servitut som hen vill, så länge servituten inte konkurrerar, krockar. Om rättigheterna kan utövas parallellt ska de alltså göra det, och ingen har bättre rätt än någon annan.

Om servitut inte kan utövas parallellt har det som utfärdades först företräde (JB 7 kap 22 §). Det gäller så länge ingen har skrivit in sitt servitut hos Lantmäteriet enligt JB 23 kap. Om ett servitut är inskrivet har det företräde, även om det utfärdades senare. Den som söker inskrivning först får alltså bäst rätt.

Ett annat sätt att få bättre rätt än den andra fastigheten är att upplysa ägaren om att du redan har servitut. Då kommer ditt servitut ha företräde oavsett inskrivningsordning (JB 17 kap 3 §). Det bör göras på ett sätt som går att bevisa, till exempel genom mail. Detta skyddar dock bara mot den nuvarande fastighetsägaren. Om den andra fastigheten säljs och den nya ägaren skriver in servitutet får det förtur.

Slutligen ska påpekas att din rätt rent formellt i första hand gäller mot ägaren av den tjänande fastigheten, och alltså inte mot den som också vill ha servitut. Det är alltså ägaren av den tjänande fastigheten som kan krävas på skadestånd om hen upplåter flera servitut som krockar.

Sammanfattningsvis är det bästa alternativet att du söker inskrivning av servitutet. Om du vill skydda dig ytterligare bör du upplysa den andra ägaren om att du redan har servitut på ett sätt som du kan bevisa. Har ni tur kan båda använda brunnen samtidigt, och då uppstår ju inga problem. Det du vill säkra är att om brunnen har för liten kapacitet för båda, så har du rätt att använda den själv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”