Hindersprövning när ena maken har permanent uppehållstillstånd.

FRÅGA
Hej. Jag är svensk medborgare o min make har permanent uppehållstillstånd. Vi vill gifta oss här i Sverige. Behöver han några papper från hemlandet?? Tack
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

För att ingå ett äktenskap i Sverige måste makarna gemensamt skicka in en begäran till Skatteverket om att Skatteverket ska utföra en hindersprövning. Vid hindersprövningen testar Skatteverket om det finns några hinder mot att ni ingår äktenskap med varandra, se äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) 3:1.Sådana hinder kan vara att någon av er inte är myndig, att någon av er redan är gift/har ett registrerat partnerskap eller att ni är nära släkt, se 2 kap. ÄktB. Det är ni som har att intyga och bevisa att några hinder inte föreligger, se ÄktB 3:3. Har din make sett till att folkbokföra sig i Sverige kommer Skatteverket kunna kolla av mot dessa uppgifter om din make är gift, din makes släkt och ålder, se lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet 2:3. Är din make inte folkbokförd i Sverige och Skatteverket saknar tillgång till uppgifter om din makes släkt, ålder och tidigare äktenskap kan ni behöva besöka ett av Skatteverkets servicekontor i samband med att ni lämnar in er begäran om hindersprövning. Vid detta besök ska maken även styrka sin identitet med pass eller internationellt ID-kort om han är medborgare i ett EES-land eller Schweiz. Din make ska även visa upp ett intyg som styrker hans civilstånd. Intyget ska i första hand vara utfärdat av en behörig svensk myndighet, men ett utländskt intyg funkar också om det är utfärdat av behörig myndighet i det land han är medborgare. Intyget får inte vara mer än fyra månader gammalt. Har din make inte ett sådant intyg kan han vända sig till en behörig myndighet i Sverige för att få ett sådant utfärdat och måste inte vända sig till en myndighet i hemlandet, dock kan han göra det om det är enklast. Vidare hjälp finns att få på närmaste ambassad. Att poängtera är att äktenskap som ingåtts lagligen utomlands i regel också är giltiga i Sverige. Har din make tidigare varit gift i hemlandet kan han behöva styrka att äktenskapet också lagligen blivit upplöst, se ÄktB 3:3 2 st. 2 men.

Om Skatteverket vid hindersprövningen inte hittar några hinder utfärdar de ett intyg. Intyget ska vigselförrättaren ta del av för att göra sig på det klara med att denne är behörig att viga er, se ÄktB 3:4 och 4:5.

En blankett för att ansöka om hindersprövning hittar ni på Skatteverkets hemsida. Där finns även lättillgänglig och mer detaljerad information om vad ni kan förväntas lämna in för intyg beroende på er situation.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1251)
2021-07-15 enskild egendom och testamente
2021-07-01 Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?
2021-06-30 Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?
2021-06-30 Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

Alla besvarade frågor (94177)