Hinder för ny rättegång?

2015-02-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejNär och hur får bevismaterial användas i en rättstvist?Om man är misstänkt för ett brott, och frikänns, kan då uppgifter som framkommit under förundersökningen (medans man varit misstänkt) användas i en annan tvist?Exempel:Utan att avslöja för mycket, så ska jag försöka att måla upp ett scenario och jag hoppas att ni förstår vad jag menar och vad jag vill komma till.Min arbetsgivare trodde att jag hade stulit däck från företaget. Åtal väcks, för att sedan läggas ner.(min åsikt är att åklagaren väckte åtal för att förundersökningen ska bli offentlig. Åklagaren gjorde min chef en tjänst eftersom de känner varann.)Nu har det framkommit att jag inte har stulit däck men med den informationen som framkommit av den "offentliga handlingen" visar att jag har brutit mot andra regler som företaget hade. En regel var att jag köpte mina däck hos konkurrenten istället för min arbetsplats. Får denna information användas i en eventuell rättegång? Detta visste ju inte arbetsgivaren om innan han anmälde misstänkt brott??Finns det nån lag som säger att du inte kan anmälla nån för ett brottoch sen när inte det funkar, så anmäller du samma person för ett annat brott som du inte hade nån aning om?Finns det nåt ord för detta? Nån lag?PS: Handlar ej om däck.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställer regleras i Rättegångsbalken, RB, här. Till att börja med råder det i Sverige fri bevisföring vilket följer av RB 35:1. Detta innebär att man till stöd för sin sak får åberopa i princip vad som helst som kan vara relevant i målet. Syftet med detta är att det inte ska finnas några egentliga hinder då man söker efter sanningen. Det föreligger alltså inte några hinder för din motpart att använda dessa handlingar som bevis.

Gällande det faktum att det i det tidigare målet framkom omständigheter som talar för att ett annat brott begåtts så finns det inte heller här några egentliga hinder för att väcka en ny talan. Den regel som ligger närmast till hand att diskutera är principen om res judicata, se RB 17:11. I huvudsak innebär denna princip att omständigheter som redan avgjorts i en rättegång och som vunnit rättskraft inte ska kunna bli föremål för ny rättegång om samma sak. Av din fråga att döma är detta inte fallet här. Det handlar om ett nytt brott som inte avgjorts i den tidigare rättegången och som sådant finns det då inga egentliga hinder för en motpart att öppna upp en ny process. Sammanfattningsvis så ska alltså det förfarande som ligger för handen, rent juridiskt, vara korrekt.

Med vänliga hälsningar

Denise Peters
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1034)
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?
2020-06-27 Kan man ta reda på när åtal ska väckas?

Alla besvarade frågor (81686)