FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter19/04/2018

Hemtagningsbegäran

Hur gör man en hämtagningsbegäran? Vem är det som fattar detta beslut

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En hemtagningsbegäran görs till socialtjänsten när föräldrarna vill få hem ett barn som är omhändertagen enligt LVU. Skulle barnet vara över 15 år kan barnet själv begära en hemtagning. En hemtagning görs om det inte längre finns behov av vård för barnet. Om man har haft kontakt med en handläggare vid omhändertagandet kan man vända sig till hen för att göra en hemtagningsbegäran. Socialstyrelsen har även sina kontaktuppgifter på sin hemsida vilket gör att man kontakta dom för ytterligare vägledning.

Beslutet tas av socialnämnden efter dom gjort en utredning, en så kallad hemtagningsutredning. Utredningen ska avgöra om det är lämpligt för barnet att komma hem. (11 kap 1§ SoL) Om du gör en sådan begäran kan socialnämnden godkänna att vården avlutas eller neka din begäran och låta vården fortgå. Skulle socialnämnden neka en begäran om hemtagning så går det att överklaga till förvaltningsrätten. (41§ LVU.)

Jag bifogar en länk för ytterligare information om hur socialstyrelsen handlägger ärenden som rör omhändertagande av barn. Klicka här.

Hoppas det var svar på din fråga.

Emma AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?