Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

Hej jag undrar om polisen i en utredning kan kolla någons mail utan att behöva berätta för personen som "äger" mailen? Och så undrar jag om polisen kan se sånt man tagit bort från sin mail?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!
Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får användas av polisen vid förundersökning av brott som kan ge minst 6 månaders fängelse, se Rättegångsbalken 27 kap. 19§. Sådan övervakning är alltid hemlig. Ett offentligt ombud ska dock närvara då beslut om hemlig övervakning fattas, och det ombudet ska tillvara ta den enskildes rätt till integritet.
Efter att övervakningen är avslutad ska den som utsatts för övervakningen, med vissa undantag, få upplysning om detta, se 27 kap. 31§.

Vad gäller raderade mejl är det väl snarast en teknisk fråga om det går att återställa dem för att se innehållet, däremot är den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät, dvs. leverantören, skyldig att lagra uppgifter som behövs för att säkerställa bl.a. vilka som kommunicerat samt var och när detta har skett. Uppgifterna ska sparas i sex månader, se lag om elektronisk kommunikation 6 kap. 16a§.


Sofia LinderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”