Hemlig avlyssning av mobiltelefon

2020-06-30 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Jag undrar om polisen kan se meddelanden osv efter att jag fått tillbaka telefonen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som om att du till följd av misstanke om brott fått din mobiltelefon i beslag av polisen.

Det du beskriver i din fråga kallas för hemlig avlyssning och regleras i 27 kap. Rättegångsbalken (RB). I 27 kap. 18 § RB ges en förklaring till vad som avses med hemlig avlyssning.

För att hemlig avlyssning ska få användas krävs att personen i fråga är skäligen misstänkt för ett specifikt brott, se 27 kap. 20 § RB. Du har rätt att veta om du är skäligen misstänkt för något brott, något som avgör huruvida polisen kan komma att använda hemlig avlyssning på din telefon. Eftersom det inte framgår vilket brott du misstänks för kan jag tyvärr inte svara mer ingående på din fråga.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (496)
2021-01-24 När ska information ges om vad ett förhör handlar om?
2021-01-12 Visiterade - trots att polisen letade efter annan?
2020-12-31 Rätt för anhållen att kontakta försvarare
2020-12-29 Vad händer med förundersökningen om den misstänkte avlider?

Alla besvarade frågor (88421)