Hemlig avlyssning av annans telefon än den misstänktes

2020-08-28 i Förundersökning
FRÅGA
Jag undrar hur den nya lagen om avlyssning och spioneri av myndigheterna på min telefon, måste jag vara misstänkt för något eller räcker det bara att jag är vän till exempel till någon som är misstänkt för något
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av rättegångsbalken (RB).

För att avlyssna en telefon måste den misstänkte inte nödvändigtvis äga telefonen. Däremot är en förutsättning för att tillåta avlyssning att det telefonnummer eller motsvarande som avlyssnas måste innehas (eller, om tillståndet rör tidigare kommunikation, ha innehafts) av den misstänkte, eller i övrigt kan antas ha använts eller komma att användas av den misstänkte. Avlyssning är även tillåten av telefonnummer som det finns synnerlig anledning att tro att den misstänkte kommer att kontakta. Det ska dock understrykas att avlyssning i båda dessa situationer förutsätter dels att det finns någon skäligen misstänkt för brottet, och att avlyssningen är av synnerlig vikt för utredningen av brottet (27 kap. 20 § RB). Hemlig avlyssning får därutöver enbart användas i utredningar av brott av viss allvarsgrad (27 kap. 18 § RB).

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?