Hemfridsbrott och Nödvärnsrätt

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående intrång på hemfridzon. Där jag och min familj bor har vi problem med människor som går på våran privata väg och inkräktar på våran privata tomt inom hemfridszonen. Till och från beter sig människor hotfullt mot oss och vägrar respektera när vi säger till dom att dom måste lämna våran tomt. Vi har poliser inom våran vänskapskrets som har sagt till oss att man får använda tillräckligt mycket kraft/våld som är precis nödvändigt för att ta bort dom från tomten/hemfridszonen men jag skulle gärna vilja stämma överens med även en advokat eller liknande om detta stämmer och vad alla mina rättigheter är och vad jag får göra när folk gör intrång på min privata mark och hemfridszon.Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Din fråga berör lite olika aspekter gällande hemfridszonen och husägarens rätt att avlägsna personer från denna hemfridszon.

Allemansrätten

Till att börja med har vi en allemansrätt i Sverige, som innebär att alla ska ha tillgång till naturen. Huvudregeln är att alla får befinna sig i naturen och på annans tomt så länge man inte stör eller förstör (Regeringsformen 2 kap. 15 §).

Men från denna allemansrätt finns det såklart undantag, däribland att alla måste visa hänsyn för hemfridszonen. Hemfridszonen är området närmast runt ett bostadshus, inom detta område har husägaren rätt till sitt privatliv.

Hemfridsbrott

Eftersom allemansrätten inte gäller inom hemfridszonen så kan den som inkräktar på hemfridszonen göra sig skyldig till hemfridsbrott. Den som olovligen går in på någon annans tomt kan göra sig skyldig till hemfridsbrott (Brottsbalken, BrB, 4 kap. 6 § första stycket). Hemfridsbrott innefattar intrång där någon har sin bostad, inklusive trädgården. Det räcker med att du, eller ni som är husägare eller boende i huset, ber denna oönskade gästen att gå ifrån er tomt samt att denne oönskade gästen vägrar, för att det ska anses som hemfridsbrott. Om man blir dömd för hemfridsbrott tillkommer böter som straff.

Nödvärn

Ni som husägare eller boende har en lagstadgad rätt till nödvärn om det visar sig att folk vägrar lämna er tomt (Brb 24 kap. 1 § andra stycket tredje och fjärde punkten). Om en ovälkommen gäst befinner sig på er tomt, och ni har bett denne att lämna, men denne vägrar, så har ni rätt att ta till med nödvändig och rimlig mängd våld för att få denne att avlägsna sig. Så länge ni inte passerar gränsen för vad som är uppenbart oförsvarlig våldsanvändning så har ni en rätt till nödvärn. Nödvärnsrätten är en ansvarsfrihet, vilket innebär att man inte kan bli dömd för brott om man håller sig inom gränserna för nödvärnsrätten.

Sammanfattning

Vad jag kan utläsa från din fråga, så har ni förstått problematiken kring hemfridszonen korrekt. Det vill säga, att ni har rätt att använda så mycket våld som är nödvändigt för att avlägsna dessa ovälkomna gästerna från er tomt. Ni har således en nödvärnsrätt och personerna på er tomt begår troligtvis hemfridsbrott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (176)
2021-01-12 Ostraffad p.g.a självförsvar?
2020-12-30 Provokation och förolämpning
2020-12-27 Är det brottsligt att hota någon efter provokation?
2020-12-18 När föreligger rätten till nödvärn och hur långtgående är den?

Alla besvarade frågor (88385)