FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt26/10/2014

Hemförsäkring

Hej, jag har kommit i en tvist med mitt hemförsäkringsbolag. Finns det lagar som behandlar just hemförsäkring? Och vilken lag gäller om hemförsäkringsbolaget inte väljer att betala ut för något som står i vårt avtal?

Lawline svarar

Hej!

Hemförsäkringen regleras i försäkringsavtalslagen (FAL), https://lagen.nu/2005:104, i 2-7 kapitlen om individuell försäkring mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt vad gäller konsumenter. Det är alltså den lagen man får titta i om man vill få veta sina rättigheter och skyldigheter enligt lag, dock får man också se till vad det står i avtalet. FAL är alltså tillämplig när de väljer att inte betala ut något som är reglerat i ert avtal.

I 2 kap 7§ FAL anges att försäkringsbolaget ska ge information till försäkringstagaren när ett anspråk på ersättning framförts om hur man kan få en tvist prövad. De ska alltså ha gett dig information om hur du får beslutet överprövat.

Matilda HellströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”