Hembudsskyldighet för samägande av gård

2019-01-27 i Samägandeavtal
FRÅGA
Har tidigare ställt en fråga där jag undrat över vad som gäller då två syskon samäger en fastighet. Samäganderättslagen är bortavtalad men det finns en paragraf i avtalet som lyder:" Hembudsskyldighet vid försäljning till utomstående av mark eller fortsatt kvarstående byggnad från gården eller de egna tomterna skall råda. Den del som överlåtes skall värderas av gemensamt utsedd värderingsman."Syskonen har ärvt gården och en bror har köpt delar av sina syskons ärvda delar. Han äger i nuläget en större del medan ett av syskonen har kvar en mindre del. En son till brodern är nu intresserad av att köpa sin fars del. Kan han göra det eller har syskonet förköpsrätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Paragrafen du citerat ovan är en klassisk hembudsbestämmelse. Betydelsen är att om någon av samägarna vill sälja sin del så ska de andra samägarna ges möjlighet att köpa innan en utomstående kan köpa. Jag tolkar det som att det finns två samägare av gården kvar, en mindre och en större. Det är den större ägaren vars son är intresserad av att köpa in sig i gården. Den mindre samägaren har förköpsrätt framför sonen på grund av hembudsskyldigheten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Nora Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (449)
2019-05-06 Hur gör vi när vi inte kan enas om skötsel av samägd fastighet?
2019-04-30 Vad gör jag om övriga delägare vägrar att köpa ut mig?
2019-04-30 Vad händer om man vägrar sälja något man äger tillsammans med fler personer?
2019-04-30 Sälja sin andel av samägd fastighet

Alla besvarade frågor (69294)