Hembudsklausul vid gåva av fastighet

2015-04-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Fastighet erhållen som gåva med hembudsklausul till marknadsvärde. Kan försäljning genom offentlig auktion framtvingas eller genomförs auktionen enbart mellan delägarna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Om jag har förstått situationen korrekt så har fastigheten genom gåva överlåtits till ett antal delägare, varav en av dem är du själv. Att gåvan dras med en hembudsklausul till marknadsvärde innebär att övriga delägare har förtur vid en eventuell försäljning av andelar, och detta till fastighetens marknadsvärde.

Detta kan utläsas i 4 kap. 29 § i Jordabalken, där det görs gällande att 3 § i samma lag är tillämplig på gåvor. 3 § stadgar att villkor får uppställas i samband med utfästelse av gåvobrev. Lagen finner du: här

Om du vill sälja din andel måste du alltså i första hand erbjuda den till de övriga delägarna som får ta ställning till om de är villiga att köpa ut dig till marknadsvärde. Hembudsklausulen kan inte kringgås i detta fall, utan om övriga delägare är intresserade, då är du obligerad att värna om deras förtur.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1951)
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet
2020-06-26 ​Vad gäller när grannens trädgrenar inkräktar över tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (81741)